Marzec 2014 nr 3 (63)
 
   
   

    Tu jesteś: > Gazeta > Marzec 2014 nr 3 (63)LISTA ARTYKUŁÓW


CO SŁYCHAĆ

Festiwal Małych Form Teatralnych »

Międzynarodowy Rok Rodziny »

PACZKA DLA UKRAINY »

Solidarni z Ukrainą »

Uwaga! Zmiana czasu »NASZE MIASTO

FOTORADAR W AKCJI »

GRUNT TO GRUNT »

PAPIER CIERPLIWY »LISTY/AKTUALNOŚCI

Dzik na pl. Sportowym »

Mój udział »

Nowy sezon w tężni »

Pocztowa rewolucja »

Usługi na medal »

Za pół roku wybory »

Zaciemnienie w Mirkowie »

Zmiana na linii 725 »AKTUALNOŚCI

Czekamy na ochotników »

KONKURS »

Kto nie zapłaci »

Mój ekodzień »

Nowa siedziba KDK »

Pamięci żołnierzy wyklętych »

Pieniądze dla klubów sportowych »

Rondo „Inki” »

Rozbiorą most »

Rozebrali sanatorium Przy Źródle »

Szybki PIT »

Trwa kwalifikacja wojskowa »

Uniwersytet zaprasza »

Wyższe emerytury »NASZA GMINA

BEZPIECZEŃSTWO W GMINIE »

JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA »

TRWA NABÓR DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ »

W DZIEŃ TARGOWY »

 

POPULARNE ARTYKUŁY
1. SYLWETKI - Michał Malinowski »
2. Kościół parafialny św. Zygmunta w Słomczynie »
3. Dzik jest dziki... »
4. Ryba lubi pływać w czystej wodzie »
5. Konstancin już jest częścią metropolii »
6. Amfiteatr otwarty »
7. Komunikat Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna »
8. RECEPTA DLA STOCERU »
9. Odnowić willę Świt »
10. MOST GOTOWY »
 

ARCHIWUM WYDAŃ GAZETY
Grudzień 2014 nr 12 (72)
Listopad 2014 nr 11 (71)
Październik 2014 nr 10 (70)
Wrzesień 2014 nr 9 (69)
Lipiec – Sierpień 2014 nr 7/8
Czerwiec 2014 nr 6 (66)
Maj 2014 nr 5 (65)
Kwiecień 2014 nr 4 (64)
Marzec 2014 nr 3 (63)
Luty 2014 nr 2 (62)
Grudzień 2013 – Styczeń 2014 nr 12/1 (60/61)
Listopad 2013 nr 11 (59)
Październik 2013 nr 10 (58)
Wrzesień 2013 nr 9 (57)
Lipiec-Sierpień 2013 nr 7/8
Czerwiec 2013 nr 6 (54)
Maj 2013 nr 5 (53)
Kwiecień 2013 nr 4 (52)
 


GRUNT TO GRUNT

Poleć artykuł znajomemu   Drukuj autor: GRAŻYNA MATUSIK-TOMASZEWSKA
   

21 miesięcy po podjęciu przez radę miejską uchwały o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) wschodniej (pofabrycznej) części Mirkowa, wykonawca planu złożył projekt opracowania w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy. Czy zawarte w nim zostało wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o terenach po byłej papierni?

 

Grunty w Mirkowie

 

Projekt planu powinien zawierać prognozę oddziaływania na środowisko i z pewnością taka prognoza jest sporządzona, ale tego, jak na środowisko wpłynęło 250 lat zanieczyszczania terenu przez zakład przemysłowy w planie raczej nie znajdziemy – zwraca uwagę J. B., mieszkaniec Mirkowa. – Na poprzemysłowym gruncie ma powstać nowe osiedle, może nasze dzieci zdecydowałyby się zamieszkać blisko nas, ale chcemy wiedzieć czy nie będą mieszkać na bombie ekologicznej.

 

To oczywiste, że przed podjęciem decyzji o przeznaczeniu terenów poprzemysłowych na cele budowlane, a zwłaszcza pod budownictwo mieszkaniowe, powinny zostać wykonane badania gleby i wód gruntowych, stwierdzające brak lub obecność zanieczyszczeń metalami ciężkimi, kwasami lub substancjami ropopochodnymi. Przeprowadzenie badań gruntu na kilkudziesięciohektarowym obszarze byłej papierni wymagałoby pobrania kilkuset próbek i zbadaniu ich w wyspecjalizowanym laboratorium. To dość kosztowne procedury, kilkakrotnie przewyższające wynagrodzenie wykonawcy planu. Zresztą w umowie na sporządzenie planu nie ma ani słowa o konieczności zbadania pofabrycznych gruntów i określenia stopnia ich czystości (lub nie). Takie badania nie leżą ani w interesie właściciela terenu, ani ewentualnego przyszłego nabywcy, który chce kupić jak najtaniej. Leżą chyba jednak w interesie gminnego samorządu – to gmina zleciła wykonanie planu i firmuje go.

 

Na tym terenie nie było wytwórni biszkoptowych ciasteczek, tylko papiernia – uciążliwy zakład przemysłowy. Musimy i chcemy brać pod uwagę stan gruntu i wynikające z niego możliwe zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi

 

Na tym terenie nie było wytwórni biszkoptowych ciasteczek, tylko papiernia – uciążliwy zakład przemysłowy. Zanieczyszczenie gruntów może pochodzić ze stałych i ciekłych odpadów przemysłowych zawierających metale ciężkie, m.in. ołów, kadm, chrom oraz kwasy, barwniki, kleje, farby drukarskie. Zanieczyszczeń dostarczał także transport fabryczny – w grunt wsiąkały smary, oleje, benzyna. Krótko mówiąc w ziemi może być pół tablicy Mendelejewa. 100 czy 200 lat temu nikt nie zastanawiał się, co to jest skażenie środowiska naturalnego, nie obowiązywały restrykcyjne normy oczyszczania ścieków i nikt nie myślał o wpływie szkodliwych czynników na zdrowie pracowników fabryki i mieszkańców pobliskiego osiedla. Dziś musimy i chcemy brać pod uwagę stan gruntu i wynikające z niego możliwe zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Gmina, planując na pofabrycznym terenie budowę osiedla mieszkaniowego, zakładów infrastruktury uzdrowiskowej i obiektów rekreacyjno-sportowych, jest do tego – zdaniem mieszkańców i przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń społecznych – wręcz zobowiązana. Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, grunt uznaje się za zanieczyszczony, gdy stężenie co najmniej jednej substancji przekracza wartość dopuszczalną określoną w załączniku do rozporządzenia.

 

Prace nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pofabrycznych terenów w Mirkowie weszły w kolejną fazę. Po otrzymaniu projektu planu przez Wydział Planowania Przestrzennego UMiG, kolejnym krokiem będzie wysłanie planu do uzgodnień przewidzianych ustawą o planowaniu przestrzennym z m.in. zarządcą dróg, wojewódzkim konserwatorem zabytków, organizacjami ochrony przyrody, służbami sanitarnymi, strażą pożarną, policją oraz uzyskanie opinii powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, władz samorządowych sąsiednich gmin i regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Dopiero po zakończeniu uzgodnień, uzyskaniu opinii i wprowadzeniu do planu ewentualnych zmian z nich wynikających, projekt MPZP zostanie wyłożony do publicznego wglądu i zebrane zostaną uwagi do niego. Uwagi wniesione do planu rozpatrzy burmistrz i przekaże radzie miejskiej projekt planu wraz z nieuwzględnionymi uwagami.

   
Poleć artykuł znajomemu   Poleć artykuł znajomemu    Drukuj Drukuj Dodaj do Facebook Dodaj do Wykop Dodaj do Blip Dodaj do Delicious Dodaj do Flaker Dodaj do Google Bookmarks Dodaj do Śledzik Dodaj do Digg Dodaj do Twitter Dodaj do Google Buzz Dodaj do Pinger
   
comments powered by Disqus
NASZE MIASTO

O Nas »

Kontakt »

Napisz do Nas »

Konstancin i okolice on-line »


 


REKLAMA

 


NEWSLETTER

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas informacje:
wyślij
    
   
gazetaarchiwumforumnasz konstancingaleriakontakt
studiokarma.eu