Marzec 2014 nr 3 (63)
 
   
   

    Tu jesteś: > Gazeta > Marzec 2014 nr 3 (63)LISTA ARTYKUŁÓW


CO SŁYCHAĆ

Festiwal Małych Form Teatralnych »

Międzynarodowy Rok Rodziny »

PACZKA DLA UKRAINY »

Solidarni z Ukrainą »

Uwaga! Zmiana czasu »NASZE MIASTO

FOTORADAR W AKCJI »

GRUNT TO GRUNT »

PAPIER CIERPLIWY »LISTY/AKTUALNOŚCI

Dzik na pl. Sportowym »

Mój udział »

Nowy sezon w tężni »

Pocztowa rewolucja »

Usługi na medal »

Za pół roku wybory »

Zaciemnienie w Mirkowie »

Zmiana na linii 725 »AKTUALNOŚCI

Czekamy na ochotników »

KONKURS »

Kto nie zapłaci »

Mój ekodzień »

Nowa siedziba KDK »

Pamięci żołnierzy wyklętych »

Pieniądze dla klubów sportowych »

Rondo „Inki” »

Rozbiorą most »

Rozebrali sanatorium Przy Źródle »

Szybki PIT »

Trwa kwalifikacja wojskowa »

Uniwersytet zaprasza »

Wyższe emerytury »NASZA GMINA

BEZPIECZEŃSTWO W GMINIE »

JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA »

TRWA NABÓR DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ »

W DZIEŃ TARGOWY »

 

POPULARNE ARTYKUŁY
1. SYLWETKI - Michał Malinowski »
2. Kościół parafialny św. Zygmunta w Słomczynie »
3. Dzik jest dziki... »
4. Konstancin już jest częścią metropolii »
5. Amfiteatr otwarty »
6. Ryba lubi pływać w czystej wodzie »
7. Komunikat Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna »
8. Odnowić willę Świt »
9. RECEPTA DLA STOCERU »
10. MOST GOTOWY »
 

ARCHIWUM WYDAŃ GAZETY
Grudzień 2014 nr 12 (72)
Listopad 2014 nr 11 (71)
Październik 2014 nr 10 (70)
Wrzesień 2014 nr 9 (69)
Lipiec – Sierpień 2014 nr 7/8
Czerwiec 2014 nr 6 (66)
Maj 2014 nr 5 (65)
Kwiecień 2014 nr 4 (64)
Marzec 2014 nr 3 (63)
Luty 2014 nr 2 (62)
Grudzień 2013 – Styczeń 2014 nr 12/1 (60/61)
Listopad 2013 nr 11 (59)
Październik 2013 nr 10 (58)
Wrzesień 2013 nr 9 (57)
Lipiec-Sierpień 2013 nr 7/8
Czerwiec 2013 nr 6 (54)
Maj 2013 nr 5 (53)
Kwiecień 2013 nr 4 (52)
 


BEZPIECZEŃSTWO W GMINIE

Poleć artykuł znajomemu   Drukuj autor: MAGDA ANDRZEJEWICZ, GRAŻYNA MATUSIK-TOMASZEWSKA
   

3 marca, podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej, straż miejska i policja w Konstancinie-Jeziornie podsumowały ubiegły rok i przedstawiły mieszkańcom oraz samorządowcom statystyki dotyczące przestępczości na terenie gminy.

Bezpieczeństwo w gminie

Działania konstancińskiej policji zaprezentował komendant posterunku asp. szt. Zbigniew Ptaszyński. Bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego strzeże w Konstancinie-Jeziornie 24 policjantów, w tym czterech dzielnicowych. W 2013 r. konstancińska policja wszczęła 502 postępowania, o 7 proc. więcej niż w roku poprzednim. Odnotowano więcej kradzieży, ale mniej kradzieży z włamaniem i przypadków uszkodzenia mienia. Spadła natomiast wykrywalność przestępstw: z 57 proc. ogółemw 2012 r. do 49,6 w 2013 r. Sprawców kradzieży z włamaniem wykryto zaledwie w 9,3 proc. zdarzeń, kradzieży – w 22,5 proc., kradzieży samochodów – w 50 proc. przypadków, a bójek, pobić i spowodowania uszczerbku na zdrowiu w 67 proc. Wykryto wszystkich sprawców rozbojów – cztery przypadki. Liczba przestępstw związanych z narkotykami od lat kształtuje się na tym samym poziomie – 17 zdarzeń w ciągu roku. Zdecydowanie zmalała przestępczość wśród nieletnich.

 

Nie poprawiło się bezpieczeństwo na naszych drogach – w 2013 r., podobnie jak rok wcześniej, doszło do 17 wypadków, jednak poważniejszych w skutkach: dwie osoby zginęły, a 14 zostało rannych. Systematycznie maleje liczba kolizji drogowych: w 2011 r. było ich 123, w 2012 r. – 113, a w 2013 r. – 109. Bezpieczeństwo na drogach z pewnością poprawi fotoradar, w który została wyposażona konstancińska straż miejska.

 

Bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego strzeże w Konstancinie-Jeziornie 24 policjantów, w tym czterech dzielnicowych

 

Ważną częścią pracy policji jest wdrażanie programów prewencyjnych mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, m.in. programów „Reaguj. Powiadom. Nie toleruj”, „Dbaj o bezpieczną jesień życia”, „Policjanci są wśród nas” i „Stop przemocy”.

 

Podany przez komendanta Zbigniewa Ptaszyńskiego statystyczny czas podjęcia interwencji (6 minut 42 sekundy na terenie miasta i 8 minut 55 sekund na obszarach wiejskich) nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistości. Zdaniem mieszkańców, w tym czasie rzadko kiedy udaje się połączyć z dyżurnym w komisariacie, a na miejscu chuligańskich wybryków policjanci pojawiają się po kilkudziesięciu minutach.

 

Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu radna Grażyna Chojnowska przedstawiła zebranymnowego komendanta strażymiejskiej. 10 lutego stanowisko to objął Janusz Wiaterek, poprzednio kierujący pracą straży miejskiej w Zabrzu i Krakowie. Janusz Wiaterek przedstawił część zamierzeń mających na celu poprawę funkcjonowania konstancińskiej straży miejskiej. Głównymi z nich będą: opracowanie nowego regulaminu straży miejskiej i instrukcji postępowania oraz organizacja szkoleń strażników. – Jestem nauczony porządnej pracy od podstaw – mówił komendant. – Czy będę zarządzał 500-osobową czy 15-osobową grupą ludzi, zasady, w oparciu o które będziemy realizować wcześniej określone cele, muszą być jasne i klarowne. Sprawnie zarządzana straż będzie skuteczniejsza i efektywna.

 

Janusz Wiaterek zapowiedział prezentację szczegółowego planu zmian i pracy straży po zakończeniu konsultacji na ten temat z władzami miasta. Dodał również, że otwarty jest na wskazówki mieszkańców i radnych, które pomogą usprawnić pracę straży.

 

W ubiegłym roku funkcjonariusze straży miejskiej udzielili 4 926 słownych pouczeń, a w 403 przypadkach ukarali sprawców wykroczeń mandatami karnymi

 

Janusz Wiaterek podkreślał rolę współpracy mieszkańców ze strażą miejską. – Chciałbym, by była przyjazna mieszkańcom, by warunki przyjmowania interesantów w siedzibie straży przy ul. Sobieskiego poprawiły się – mówił. Ułatwieniu kontaktów mieszkańców ze strażą ma służyć uruchomienie strony internetowej straży miejskiej i zamieszczenie na niej formularza kontaktowego. Nowym standardem w pracy straży ma być informowanie mieszkańców o sposobie interwencji w sprawach przez nich sygnalizowanych.

 

Uczestnicy posiedzenia komisji zapoznali się z efektami pracy straży miejskiej w 2013 r. W ubiegłym roku funkcjonariusze straży udzielili 4 926 słownych pouczeń, wylegitymowali 3 713 osób, wystawili 1 675 wezwań, 10 wniosków skierowali do sądu, a w 403 przypadkach ukarali sprawców wykroczeń mandatami karnymi na łączną sumę blisko 55 tys. zł. Mandaty najczęściej otrzymały osoby parkujące samochody w niedozwolonych miejscach (szczególni ci, których zachowanie powodowało zagrożenie bezpieczeństwa na drodze), spożywające alkohol w miejscach publicznych oraz sprawcy chuligańskich wybryków i aktów wandalizmu.

 

W 432 przypadkach strażnicy współdziałali z innymi służbami (m.in. z policją i strażą pożarną), 49 zatrzymanych podejrzanych przekazali policji, zatrzymali i odwieźli do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania 32 osoby. W weekendy, w godzinach popołudniowo-wieczornych, strażnicy miejscy wspólnie z policją odbyli 74 patroli w rejonach dużych osiedli mieszkaniowych. Sprawdzili też 562 umowy na wywóz nieczystości i przeprowadzili 179 interwencji związanych ze zdarzeniami spowodowanymi przez psy (pogryzienia, wyprowadzanie psów bez smyczy i kagańca) oraz z utylizacją padłych zwierząt.

 

Do obowiązków straży miejskiej należy również zapewnienie porządku podczas masowych imprez, takich jak m.in.: Bieg Niepodległości, Dożynki Gminne czy festyny w Parku Zdrojowym.

 

Operatorzy monitoringu, którzy przez całą dobę obserwują obraz z 44 kamer, zarejestrowali ponad tysiąc przestępstw i wykroczeń

 

Pomocą w pracy straży jest system monitoringu miejskiego. Operatorzy, którzy przez całą dobę obserwują obraz z 44 kamer, zarejestrowali ponad tysiąc przestępstw i wykroczeń. Do najczęściej zaobserwowanych wykroczeń należało nieprawidłowe parkowanie, zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Operatorzy kamer ujawnili również sprawców sześciu kolizji i wypadków drogowych, niszczenia mienia, zanieczyszczenia środowiska oraz pojedyncze przypadki rozboju i kradzieży. Dzięki monitoringowi zatrzymano również trzech nietrzeźwych kierowców. Radni i mieszkańcy, podczas posiedzenia komisji zwracali uwagę na wiele nieprawidłowości: złe oznakowanie dróg, niesprzątanie śniegu czy brak reakcji strażników na sprzedaż alkoholu nieletnim.

 

– Straż miejska w Konstancinie-Jeziornie może być taka, jakiej państwo oczekują i na jaką będzie państwa stać – mówił Janusz Wiaterek. Ze względu na zwiększenie obowiązków (m.in. obsługa fotoradaru) w straży miejskiej przydałyby się dodatkowe etaty, a z uwagi na rozbudowanie systemu monitoringu (początkowo zainstalowano 19 kamer) celowa jest modernizacja sprzętu. Tegoroczny budżet straży miejskiej to ok. 1,4 mln zł.

 

Obecny na posiedzeniu burmistrz Kazimierz Jańczuk zapowiedział serię spotkań nowego komendanta z mieszkańcami sołectw i dużych osiedli mieszkaniowych. Pierwsze, z mieszkańcami Słomczyna, Kawęczyna, Turowic, Kawęczynka, Borowiny, Parceli, Cieciszewa, Dębówki i Piasków odbyło się 6 marca w Domu Ludowym w Słomczynie.


Janusz Wiaterek

Nowym komendantem straży miejskiej został Janusz Wiaterek, poprzednio kierujący pracą SM w Zabrzu i Krakowie

 

* * *

 

POLICJA W POWIECIE

 

W 2013 r. wskaźnik przestępczości na terenie powiatu piaseczyńskiego wzrósł ogółem o blisko 10 proc., a współczynnik wykrywalności przestępstw wyniósł 53, 6 proc. i był niższy o ponad 10 proc. w porównaniu z 2012 r.

 

12 lutego w Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie odbyła się odprawa z udziałem komendantów gminnych komisariatów oraz samorządowców, podczas której podsumowano miniony rok i przedstawiono statystyki przestępczości oraz dokonania policji.

 

W 2013 r. na terenie powiatu piaseczyńskiego odnotowano ogółem 4 246 przestępstw (w 2012 r. – 3 976). Najwięcej odnotowano kradzieży – 890 zdarzeń, kradzieży z włamaniem – 396, oraz kradzieży samochodów– 117. Znacząco wzrosła liczba przestępstw gospodarczych – z 380 w 2012 r., do 597 w 2013 r. Więcej było również bójek i pobić. Zmalała liczba rozbojów,wymuszeń i kradzieży rozbójniczych. W ubiegłym roku na drogach powiatu doszło do 112 wypadków drogowych, w których zginęło 14 osób, a 134 zostały ranne. Odnotowano również 1 342 kolizje drogowe. Policjanci zatrzymali 203 kierowców prowadzących auta po spożyciu alkoholu.

 

W 2013 r. policjanci zatrzymali na gorącymuczynku (lub w efekcie pościgu) 117 sprawców siedmiu głównych kategorii przestępstw: rozboju, udziału w bójce lub pobiciu, uszkodzeniu ciała, kradzieży, kradzieży samochodu, kradzieży z włamaniem oraz zniszczenia mienia. Dokonania poszczególnych komisariatów i posterunków nie są zbyt imponujące: policjanci z Konstancina-Jeziorny zatrzymali 13 osób, z Lesznowoli – również 13, z Góry Kalwarii – 10, z Tarczyna – dwie, z Zalesia Górnego – także dwie, a z Parażmowa – 0.

 

– Takie liczby nie będą akceptowane w przyszłym roku. Panowie komendanci, do roboty – podsumował mł. insp. Jarosław Konończuk, komendant powiatowy policji w Piasecznie.

 

Jarosław Konończuk, który objął stanowisko komendanta powiatowego policji w Piasecznie niespełna pół roku temu, w październiku 2013 r., zapowiada zdecydowane działania mające na celu przeciwdziałanie zjawiskom przemocy domowej (priorytetem ma być bezwzględna izolacja sprawców przemocy) oraz takie zmiany w pracy policji, które doprowadzą do zwiększenia liczby policjantów na ulicach (policjant widoczny na każdymosiedlu), usprawnienia obsługimieszkańców oraz poprawę szybkości i skuteczności działania.

 

Komendant zabiega u władz samorządów gmin powiatu piaseczyńskiego o finansowe wsparcie, które umożliwiłoby zakup kolejnych radiowozów i dalsze funkcjonowanie tzw. służb ponadnormatywnych, czyli dodatkowych patroli w najbardziej niebezpiecznych miejscach. W ubiegłym roku samorządy gmin powiatu piaseczyńskiego wsparły finansowo powiatową komendę kwotą 429,4 tys. zł. Lesznowola przekazała na ten cel 146 tys. zł, Piaseczno – 110,5 tys. zł, Konstancin- Jeziorna – 55 tys. zł, Góra Kalwaria – 32 tys. zł, Tarczyn – 5 tys. zł, a samorząd powiatu – 80,7 tys. zł. Dzięki pieniądzom przekazanym przez gminne samorządy na ulicach powiatu zrealizowane zostały 1244 ponadnormatywne patrole.

 

 

 

Zostań policjantem

 

Komendant stołeczny policji ogłosił nabór kandydatów do służby w komendzie stołecznej policji oraz w jednostkach organizacyjnych funkcjonujących na obszarze działania komendanta stołecznego policji.

Służbę w policji może pełnić:

• obywatel polski o nieposzlakowanej opinii posiadający co najmniej średnie wykształcenie (preferowane wyższe o kierunku przydatnym do służby w policji: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne),

• nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

• korzystający z pełni praw publicznych,

• mający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

• dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

Preferencje z tytułu umiejętności kandydatów: posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego, uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania, sportów motorowodnych, wykonywania prac podwodnych oraz prawa jazdy kategorii A lub C.

 

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej dostępne są na stronie internetowej praca.policja.pl oraz w siedzibie Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy al. Solidarności 126, tel.: 22 603 24 49, 22 603 24 51, 22 603 24 52, 22 603 24 53, tel. 22 603 24 59.

 

W tym roku stołeczna policja planuje przyjęcie do służby: w kwietniu – 70 osób, w czerwcu – 80, w sierpniu – 50, w październiku – 110 i w grudniu – 100 osób.

 

 

 

Policjanci są wśród nas

 

Komenda Stołeczna Policji wspólnie z Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy organizuje trzecią edycję konkursu „Policjanci są wśród nas”.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV–VI szkół podstawowych, a głównym jego celem jest podniesienie świadomości prawnej dzieci. Treść zadań konkursowych, dostosowana do wieku dzieci, ma za zadanie kształtowanie prawidłowych reakcji w sytuacjach zagrożenia.

Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech etapach:

• szkolnym w terminie do dnia 11 kwietnia,

• rejonowym w dniu 7 maja,

• finał w dniu 1 czerwca.

   
Poleć artykuł znajomemu   Poleć artykuł znajomemu    Drukuj Drukuj Dodaj do Facebook Dodaj do Wykop Dodaj do Blip Dodaj do Delicious Dodaj do Flaker Dodaj do Google Bookmarks Dodaj do Śledzik Dodaj do Digg Dodaj do Twitter Dodaj do Google Buzz Dodaj do Pinger
   
comments powered by Disqus
NASZE MIASTO

O Nas »

Kontakt »

Napisz do Nas »

Konstancin i okolice on-line »


 


REKLAMA

 


NEWSLETTER

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas informacje:
wyślij
    
   
gazetaarchiwumforumnasz konstancingaleriakontakt
studiokarma.eu