Sprostowanie
   

Po opublikowaniu wpierwszym numerze „Naszego Miasta – Forum Mieszkańców Konstancina” (styczeń 2009 r.) artukułu „Koniec mirażu”, dotyczącego oczyszczalni ścieków przy mirkowskiej papierni, otrzymaliśmy pismo od firmy Metsä Tissue. Prostuje ono niektóre z podanych przez nas informacji. Poniżej zamieszczamy treść sprostowania:

 

Z przykrością stwierdzamy, iż powyższy artykuł zawiera szereg informacji dotyczących przede wszystkim zagadnień ochrony środowiska, które mijają się z rzeczywistością. (…) Pierwsza nierzetelna informacja dotyczy wielkości składowiska. Składowisko odpadów poprodukcyjnych należące do Metsä Tissue zajmuje powierzchnię 5 ha (anie jak wskazano wartykule 17 ha). (…) Pragniemy jednoznacznie zaprzeczyć jakoby „przywożono tutaj (na składowisko) między innymi odpady przemysłowe z warszawskich zakładów im. Róży Luksemburg i piaseczyńskiej Laminy”. Nie jest to prawdą. Na składowisko nie przyjmowano odpadów od innych zakładów przemysłowych niż zakłady papiernicze i żużle z sąsiadującej elektrociepłowni. Przede wszystkim nigdy na przestrzeni lat eksploatacji składowiska nie składowano tam odpadów niebezpiecznych. Informacja, którą zamieszczono w artykule o tym jakoby na składowisko prawdopodobnie trafiała „stłuczka kineskopowa zawierająca trujące związki rtęci”, została w całości wyssana z palca. W artykule możemy przeczytać, iż składowisko powinno zostać zamknięte w 2009 r. Jest to ponoć „też ostateczny termin przeprowadzenia choćby wstępnych prac nad rekultywacją zanieczyszczonego terenu”. Następnie pojawia się nieprawdziwe twierdzenie, że Metsä Tissue prac takich nie podjęła. Pragniemy poinformować czytelników, że już od prawie dwóch lat 4 z 6 sektorów składowiska są zamknięte. Rekultywacja zamkniętych sektorów jest bardzo skutecznie prowadzona na podstawie umowy z firmą zewnętrzną. Zgoda na zamknięcie wydana przez stosowny organ wskazuje dokładnie na sposób rekultywacji terenu. Mieszkańców sąsiednich terenów zainteresuje i mamy nadzieję że ucieszy, iż składowisko jest rekultywowane w kierunku parkowo-leśnym. Dokonano już niwelacji terenu, utworzono warstwę glebotwórczą, posiano trawę oraz zasadzono drzewa. Docelowo, będzie to jeden więcej w gminie teren zielony, mamy nadzieję, że naprawdę atrakcyjny. (…)

 

Z poważaniem, Justyna Szulińska-Jeż Specjalista ds. Ochrony Środowiska Metsä Tissue S.A.

   
Drukuj