Harmonogram posiedzeń Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny w 2009 r.
   

16 stycznia, piątek, godz. 15.00

 

Koncepcja pozyskiwania środków unijnych.

 

2 lutego, poniedziałek, godz. 15.00

 

Uchwalenie budżetu gminy na 2009 r.

 

2 marca, poniedziałek, godz. 15.00

 

Ocena aktualnej bazy gminnych przedszkoli i żłobka. Koncepcja sieci gminnych przedszkoli i ich rozbudowy.

 

30 marca, poniedziałek, godz. 15.00

 

Segregacja odpadów stałych. Wywóz odpadów niebezpiecznych. Umowy z operatorami.

 

20 kwietnia, poniedziałek, godz. 15.00

 

Udzielenie absolutorium burmistrzowi.

 

18 maja, poniedziałek, godz. 15.00

 

Zmiana organizacji ruchu kołowego w mieście i gminie ze szczególnym uwzględnieniem kierunku do Warszawy.

 

15 czerwca, poniedziałek, godz. 15.00

 

Koncepcja docelowa odbioru ścieków z miasta i gminy.

 

10 lipca, piątek, godz. 15.00

 

Ocena stanu aktualnego i koncepcja budowy i remontu dróg gminnych do 2015 r.

 

11 lipca – 16 sierpnia Przerwa wakacyjna.

 

31 sierpnia, poniedziałek, godz. 15.00

 

Ocena stanu służby zdrowia w mieście i gminie. Sieć publicznych i niepublicznych placówek służby zdrowia. Koncepcja rozbudowy i funkcjonowania placówek publicznych.

 

28 września, poniedziałek, godz. 15.00

 

Ocena stanu aktualnego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie. Koncepcja rozbudowy sieci (mapa) do 2015 r.

 

19 października, poniedziałek, godz. 15.00

 

Koncepcja zmian organizacyjnych w komunikacji zbiorowej na terenie gminy.

 

16 listopada, poniedziałek, godz. 15.00

 

Zakład Gospodarki Komunalnej – ocena działalności.

 

14 grudnia, wtorek, godz. 15.00

 

Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego. Funkcjonowanie straży miejskiej, policji, ochotniczych straży pożarnych.

 

29 grudnia, wtorek, godz. 15.00

 

Uchwalenie budżetu gminy na 2010 r.

   
Drukuj