Przedstawiamy - Rada powiatu piaseczyńskiego autor: (R)
   

Maria MioduszewskaMARIA MIODUSZEWSKA

 

Członek rady powiatu piaseczyńskiego od początku utworzenia tego szczebla samorządu. W pierwszej kadencji przewodnicząca Komisji Statutowej w drugiej kadencji i obecnie przewodnicząca Komisji Strategii Gospodarczej. Nie należy do żadnej partii politycznej. W radzie powiatu reprezentuje Stowarzyszenie Obywatelskie Nasza Gmina – Nasz Powiat.

 

Z inicjatywy Komisji Strategii Gospodarczej, której Maria Mioduszewska przewodniczy, powstał pierwszy Powiatowy Wieloletni Plan Inwestycyjny, na realizację którego powiat piaseczyński wyemitował po raz pierwszy obligacje samorządowe. W sprawie efektywnej realizacji tego planu komisja ustaliła, ze priorytetem inwestycyjnym na najbliż- sze lata będzie budowa dróg powiatowych oraz inwestycje oświatowe. W realizacji inwestycji na drogach powiatowych powiat podjął współpracę z gminami. W wyniku takiej współpracy z gminą Konstancin-Jeziorna został wybudowany ciąg komunikacyjny ulic Piłsudskiego – Prusa – Długa oraz most na rzece Jeziorce na ul. Chylickiej, a obecnie realizowana jest inwestycja przebudowy kolejnego mostu oraz ul. Mirkowskiej. W najbliższych planach są kolejne inwestycje na ul. Chylickiej.

 

Na wniosek komisji zarząd powiatu podjął działania zmierzające do wyceny rynkowej ok. 138 ha należącego do powiatu terenu. Wprowadzany jest także nowoczesny model zarządzania oparty na motywacyjnym systemie wynagradzania. Realizacja tych przedsięwzięć ma na celu ułatwienie mieszkańcom powiatu i inwestorom dostępu do informacji oraz skrócenie i uproszczenie procedur administracyjnych. 

   
Drukuj