Wybory do Parlamentu Europejskiego autor: (MZ)
   

By wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 25 maja 2014 r., nie wszyscy muszą osobiście udać się do lokalu wyborczego. Osoby niepełnosprawne lub takie, które ukończyły 75 lat mogą oddać głos korespondencyjnie lub przez pełnomocnika. Wystarczy, że dokonają zgłoszenia w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna:

• termin zgłoszenia zamiaru głosowania koresponden cyjnego upływa w dniu 5 maja 2014 r.

• termin złożenia wniosku o sporządzenia aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 15 maja 20 14 r.

• termin złożenia wójtowi/burmistrzowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 23 maja 2014 r.

 

Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. 25 maja 2014 r. pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

• termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych upływa w dniu 12 maja 2014 r.

• termin zgłoszenia zamiaru głosowania przy użyciu nakładki sporządzonej w alfabecie Braille'a upływa w dniu 12 maja 2014 r.

 

Wyborcy (zarówno pełno jak i niepełnosprawni), którzy zamierzają zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów mogą otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego wydawane są w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 32 pok. nr 7 w godzinach urzędowania.

   
Drukuj