Otwarty konkurs ofert autor: (UMiG)
   

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Do podziału jest 120 tys. zł. Wsparcie można otrzymać na organizację wypoczynku wakacyjnego z programem profilaktyczno-wychowawczym dla dzieci i rodzin ubogich oraz zagrożonych patologią lub na organizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych zapobiegających alkoholizmowi i innympatologiom. Gmina Konstancin-Jeziorna planuje przeznaczyć na wymienione zadania łącznie 120 tys. zł.

 

Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul.Warszawskiej 32, parter, pokój nr 4, w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2014 r. do godz. 14.00.

 

Szczegóły wraz z drukami niezbędnych oświadczeń dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu miasta.

   
Drukuj