Wolontariusze i samorządowcy 2013 r. wybrani autor: (JZ)
   

27 maja z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, podczas uroczystego spotkania władz Konstancina-Jeziorny, przedstawicieli lokalnych organizacji i stowarzyszeń oraz społeczników naszej gminy, burmistrz Kazimierz Jańczuk i przewodniczący rady miejskiej Andrzej Cieślawski uhonorowali wyróżniających się pracowników konstancińskiego ratusza i jednostek podległych. Listy gratulacyjne i bukiety kwiatów otrzymali: dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury Edyta Markiewicz-Brzozowska, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Edward Skarżyński, zastępca kierownikaWydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta i Gminy Janusz Kołodziejczak, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia UMiG Magdalena Gołębiowska, kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMiG Piotr Bartoszewski, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Bożena Pindelska, Mariola Pietras z Biura Rady Miejskiej oraz podinspektor Wydziału Finansowego konstancińskiego magistratu Irena Rokicka.

 

Po raz trzeci, razem z Dniem Samorządowca, w naszej gminie obchodzony był również Dzień Wolontariusza. Kandydatów do tytułu „Wolontariusz roku gminy Konstancin-Jeziorna” mogli zgłaszać mieszkańcy i organizacje społeczne. Spośród sześciu kandydatur, kapituła konkursowa (której przewodniczył pierwszy zastępca burmistrza Ryszard Machałek) wybrała troje najlepszych z najlepszych. Konstancińskie Dęby – statuetki dla „Wolontariuszy Roku” otrzymali: Aneta Asendy, Cezary Żegliński i Tomasz Nowicki.

• Aneta Asendy jest nauczycielką religii oraz opiekunką Szkolnego Koła Caritas w Zespole Szkół nr 3, założycielką Agencji Dobroci, która od wielu lat organizuje pomocmaterialną i współorganizuje wypoczynek wakacyjny dla dzieci z ubogich rodzin.

• Cezary Żegliński, mieszkaniec Czarnowa, autor herbu sołectwa, od lat interesuje się historią rodu założycieli miejscowości. Z okazji 155. rocznicy powstania Czarnowa, na kilkunastu planszach przygotował wystawę plenerową dokumentującą dzieje wsi i jej mieszkańców. Jest autorem projektu graficznego kalendarza „Dżentelmeni Czarnowa 2014”.

• Tomasz Nowicki jest m.in. inicjatorem powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej, pomysłodawcą budowy skateparku i uruchomienia bezobsługowej wypożyczalni rowerów.

 

Dziękując za wyróżnienie, laureaci podkreślali, że ich sukcesy nie byłyby możliwe bez współpracy z wieloma mieszkańcami gminy, lokalnymi organizacjami społecznymi oraz samorządem Konstancina-Jeziorny. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy. Tegoroczną Galę Samorządu Terytorialnego w naszej gminie uświetnił występ wybitnego oboisty Tytusa Wojnowicza oraz kwartetu smyczkowego Filharmonii Narodowej w Warszawie.

   
Drukuj