BUDŻET 2015 autor: (MM)
   

Budżet 2015Projekt przyszłorocznego budżetu 14 listopada został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej i przekazany do Biura Rady Miejskiej.

 

Zakładane w projekcie budżetu dochody gminy wyniosą ogółem w przyszłym roku 130 457 370 zł. Pochodzić będą głównie z wpływów z podatków PIT, CIT, podatków i opłat lokalnych, subwencji ogólnej oraz sprzedaży gminnych nieruchomości i wyniosą 123 457 370 zł (dochody bieżące) oraz 7 mln zł (dochody majątkowe).

 

Ogólna kwota przyszłorocznych wydatków zaplanowana została w wysokości 152 399 364 zł, z czego 110 533 901 zł stanowić będą wydatki bieżące, a 41 865 463 zł – majątkowe. Projekt zakłada 21 941 994 zł deficytu, który zostanie pokryty m.in. z zaciągniętych pożyczek i nadwyżek. Prognozowana kwota zadłużenia gminy na koniec 2015 r. wyniesie 10 384 929 zł.

 

Najwięcej, bo ponad 42,7 mln zł gmina wyda na oświatę, a blisko 40 mln zł – na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Na liście przyszłorocznych inwestycji największe nakłady przewidziane zostały na budowę nowego ratusza – 10 mln zł, wodociągu i kanalizacji w sołectwach położonych w południowej części gminy – 8 mln zł, ciągu ulic Zubrzyckiego i Przesmyckiego wraz z infrastrukturą – 3 mln zł, sali gimnastycznej przy szkole w Opaczy – 1,8 mln zł oraz modernizację Tęczowego Przedszkola – 1,6 mln zł. Transport zbiorowy publiczny (dofinansowanie ZTM, funkcjonowanie linii dowozowych L, Konstanciński Rower Miejski oraz bilety w ramach Konstancińskiej Karty Miejskiej) obciążą budżet kwotą prawie 4 mln zł. Najmniejsze kwoty, i z roku na rok coraz mniejsze, przewidziane zostały na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – 20 tys. zł oraz na rozwój przedsiębiorczości – niespełna 7 tys. zł.

 

O ostatecznym kształcie budżetu zadecydują radni nowej VII kadencji samorządu gminnego.

 

Projekty uchwały budżetowej gminy Konstancin-Jeziorna na 2015 r. i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015–2020 dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy.

   
Drukuj