Prawo dla wybranych autor: Przedsiębiorca XX
   

Prawo w naszej gminie obowiązuje lub nie w zależności od tego, kogo dotyczy. Przedsiębiorca, który stara się zapewnić byt swojej rodzinie nie może reklamować się, bo prawo zabrania. Burmistrz nakazuje straży miejskiej ściganie go, karanie mandatami i oddaje sprawy do sądu. Jednocześnie ten sam burmistrz, Kazimierz Jańczuk, na bilbordach, postawionych już po wejściu w życie bublowatej uchwały antyreklamowej wiesza swoje bannery wyborcze. Jemu oczywiście wolno i za nic ma prawo, którego jest współautorem i przestrzegania którego tak rygorystycznie wymaga. Czy widział ktoś większą hipokryzję? I mam jeszcze jedno pytanie: zawsze słyszałem, że nie wolno agitować wyborców w pobliżu punktu głosowania, tymczasem na ścianie budynku spółdzielni mieszkaniowej na Grapie, budynku w którym mieściła się komisja wyborcza i głosowaliśmy wisiał i wisi nadal (przed II turą) banner burmistrza K. Jańczuka. Czy to jest zgodne z ordynacją wyborczą, czy wybranym wolno, a innym nie?

   
Drukuj