Zbadali Jeziorkę autor: (TB)
   

konstancin jeziorkaJakość wody rzeki Jeziorki zbadali członkowie Uczniowskiego Klubu Sportowo-Turystycznego Traper, działającego na terenie konstancińskich szkół. W maju ubiegłego roku przeszli całą długość rzeki (66 km) od źródła do ujścia. Dotarli do mało dostępnych miejsc nad brzegami Jeziorki. Badali temperaturę powietrza i wody, prędkość przepływu wody, jej zapach i barwę. Obserwowali brzeg rzeki, jej otoczenie, roślinność i zwierzęta. W każdym z pię- ciu punktów pomiarowych, rozlokowanych na całej długości rzeki, pobrali do analizy próbki wody, które poddawali badaniom w szkolnej pracowni chemicznej. Porównywali wskaźniki fizyczne (temperaturę, zapach i barwę), badali odczyn pH, zawartość tlenu, dwutlenku węgla, twardość oraz zawartość azotanów i fosforanów. Dokonali również analizy porównawczej z wynikami badań archiwalnych. „Analizując badania archiwalne doszliśmy do wniosku, że nastąpiło nieznaczne polepszenie jakości wody w Jeziorce na odcinku gminy Konstancin-Jeziorna od roku 2002. Woda w rzece Jeziorce to woda pozaklasowa m. in. ze względu na zawartość azotanów i fosforanów” – czytamy we wnioskach z badań. Na spotkaniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki, które odbyło się 27 lutego 2009 r. w zespole szkół nr 3 przy ul. Bielawskiej wKonstancinie, uczestnicy wyprawy przedstawili jej wyniki w nagrodzonym opracowaniu „Od źródła do ujścia Jeziorki”, autorstwa Bartosza Bieniasa, Marty Bryłki i Moniki Kachniarz. W trakcie wędrówki młodzi badacze wykonali również blisko 3000 zdjęć. Teraz swoją pracę będą prezentować w szko- łach w miejscowościach należących do stowarzyszenia. Opiekunami naukowymi przedsięwzięcia byli Maria iWojciech Guszkowscy.

   
Drukuj