Maj 2014 nr 5 (65)
 
   
   

    Tu jesteś: > Gazeta > Maj 2014 nr 5 (65)LISTA ARTYKUŁÓW


CO SŁYCHAĆ

Dziękujemy, że byłeś z nami »

Giełda rzeczy (nie)zbędnych »

Przeprowadzka wydziału »

W hołdzie św. Janowi Pawłowi II »

Wolontariusz roku 2013 »NASZE MIASTO

NIE MA CZEGO NADBUDOWAĆ »

ŚMIERĆ TECHNICZNA »

TRAGEDIA NA DRODZE »LISTY/AKTUALNOŚCI

Bal na Titanicu »

Cisza wokół ratusza »

Demontaż uzdrowiska »

Dziki to lubią »

KDK zaprasza »

Oddajcie nam linię L »

Pamięci powstańców »

Rozbierają mostek »

Śmieciowe lotto »AKTUALNOŚCI

Bezpłatna informacja prawna »

Gimnazjaliści wybierają szkołę »

Hollywoodzka przestrzeń w No Bell »

III FLIS FESTIWAL »

Konstanciński Rower Miejski »

Oficjalna kompromitacja »

Otwarty konkurs ofert »

Pięciolatki muszą, sześciolatki mogą »

POWIAT WYREMONTUJE »

PRZYSZŁOŚĆ CENTRUM KONSTANCINA-JEZIORNY »

Spotkanie z kleszczem »

STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET »

Taniec – miniatura instrumentalna »

Wędkarze na start »

XLIV sesja rady miejskiej »

Zadecydują mieszkańcy »

Zawody Kajakowe na Jeziorce »

ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM »

„DWÓJKA” ZAPRASZA »NASZA GMINA

Efekty i plany »

GMINA SIĘ PROMUJE »

UWAGA, QUADY! »

 

POPULARNE ARTYKUŁY
1. SYLWETKI - Michał Malinowski »
2. Kościół parafialny św. Zygmunta w Słomczynie »
3. Dzik jest dziki... »
4. Ryba lubi pływać w czystej wodzie »
5. Konstancin już jest częścią metropolii »
6. Amfiteatr otwarty »
7. RECEPTA DLA STOCERU »
8. Komunikat Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna »
9. Odnowić willę Świt »
10. MOST GOTOWY »
 

ARCHIWUM WYDAŃ GAZETY
Grudzień 2014 nr 12 (72)
Listopad 2014 nr 11 (71)
Październik 2014 nr 10 (70)
Wrzesień 2014 nr 9 (69)
Lipiec – Sierpień 2014 nr 7/8
Czerwiec 2014 nr 6 (66)
Maj 2014 nr 5 (65)
Kwiecień 2014 nr 4 (64)
Marzec 2014 nr 3 (63)
Luty 2014 nr 2 (62)
Grudzień 2013 – Styczeń 2014 nr 12/1 (60/61)
Listopad 2013 nr 11 (59)
Październik 2013 nr 10 (58)
Wrzesień 2013 nr 9 (57)
Lipiec-Sierpień 2013 nr 7/8
Czerwiec 2013 nr 6 (54)
Maj 2013 nr 5 (53)
Kwiecień 2013 nr 4 (52)
 


Efekty i plany

Poleć artykuł znajomemu   Drukuj autor: (opr. B. S.)
   

Komendant konstancińskiej straży miejskiej Janusz Wiaterek przedstawił statystyki obrazujące pracę strażników. W marcu funkcjonariusze podjęli prawie 400 interwencji, w efekcie których nałożono 66 mandatów na łączną kwotę 8 100 zł, udzielono 84 pouczeń i zarejestrowano 234 przekroczenia prędkości, które wyceniono na ponad 27 tys. zł.

 

Straż miejska

 

Kwota ta mogłaby być znacznie wyższa – zaznacza Janusz Wiaterek. – Jednak oprogramowanie, z którego korzystają nasi strażnicy, działa na korzyść sprawców, gdyż system za popełnione wykroczenie dobiera automatycznie minimalną wysokość mandatu. Zaprzecza to opiniom, że fotoradar w Konstancinie-Jeziornie służy gminie jako maszynka do zarabiania pieniędzy. Celem kontroli radarowych jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. Potwierdzają to sami mieszkańcy, którzy zgłaszają potrzebę zwiększenia na terenie miasta częstotliwości kontroli prędkości. Podają też nowe punkty, w których powinien stanąć fotoradar – dodaje komendant.

 

W kwietniu: trwała akcja „Czystość w mieście”, w ramach której strażnicy wraz z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy kontrolowali stan porządku w mieście. Do działań włączyły się aktywnie sołectwa przekazując urzędnikom wykaz nieuporządkowanych posesji, w których wskazana byłaby interwencja funkcjonariuszy. Strażnicy podjęli 32 interwencje wobec właścicieli nieruchomości, którzy zaniechali obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

W kwietniu za przekroczenie dozwolonej prędkości potwierdzone wskazaniami fotoradaru strażnicy nałożyli 104 mandaty karne na kwotę 12 950 zł. Podjęli 345 interwencji wobec sprawców wykroczeń udzielając 86 pouczeń oraz nakładając 126 mandatów karnych na łączną kwotę 14 750 zł.

 

– Początkowo średnio wierzyliśmy w zapowiadane zmiany w pracy straży miejskiej – śmieje się jeden z naszych czytelników. – Ale te liczby przemawiają do mnie. Tak trzymać!

 

W kwietniu strażnicy miejscy podjęli 32 interwencje wobec właścicieli nieruchomości, którzy zaniechali obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

W kwietniu zakończyła się również modernizacja systemu monitoringu wizyjnego. Za kwotę ponad 30 tys. zł został zakupiony i zainstalowany dodatkowy sprzęt służący poprawie jakości obserwacji i systemu rejestracji zdarzeń, potrzebny m.in. do monitorowania terenu skateparku przy ul. Bielawskiej. Operatorzy monitoringu ujawnili w kwietniu 148 wykroczeń popełnionych na obszarach monitorowanych, w tym 48 przypadków spożywania alkoholu w miejscach zabronionych przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 54 przypadki zakłócania ładu i porządku publicznego.

 

– W maju i czerwcu zdecydowanie większą uwagę zwrócimy na zakłócanie porządku publicznego przez osoby spożywające napoje alkoholowe wmiejscach przez ustawę zabronionych – informuje Janusz Wiaterek. – Często bowiem tak bywa, że wypite procenty zbyt mocno szumią amatorom biesiady pod chmurką w głowie i konieczne jest uspokojenie nastrojów. Wystąpiłem również do burmistrza gminy o wydanie strażnikom upoważnień do kontroli placówek handlowych zajmujących się sprzedażą alkoholu w mieście w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż. Sprawdzane będą m.in. koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, rachunki za opłacanie koncesji, czy dokonywana jest sprzedaż osobom nieletnim i nietrzeźwym oraz realizacja innych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zwracana będzie ponadto uwaga tym przedsiębiorcom, którzy nie będą stosowali się do jej postanowień, a w sytuacjach rażących naruszeń prawa nakładane będą mandaty oraz kierowane będą wnioski do burmistrza o odebrania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, jak np. w przypadku powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie sześciu miesięcy w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego – podsumowuje komendant Wiaterek.

 

Zachęcamy zatem wszystkich mieszkańców Konstancina-Jeziorny do zgłaszania straży miejskiej tych miejsc, gdzie dochodzi do zakłóceń porządku publicznego pod bezpłatny numer telefonu 986.

 

W maju i czerwcu zdecydowanie większą uwagę strażnicy zwrócą na zakłócanie porządku publicznego przez osoby spożywające napoje alkoholowe w miejscach ustawowo zabronionych i zachęcają mieszkańców gminy do zgłaszania straży miejskiej tych miejsc, gdzie dochodzi do zakłóceń porządku publicznego

 

– Wraz z nastaniem wiosny coraz więcej takich zgłoszeń odnotowują konstancińscy strażnicy miejscy od mieszkańców, którzy widząc osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych proszą czy też żądają podjęcia natychmiastowej interwencji i często przykładnego ukarania – mówi komendant Wiaterek. Sprawa jednak nie jest tak prosta, jak się niektórym mieszkańcom wydaje. Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w art. 14 precyzuje miejsca w przestrzeni publicznej, w których zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych: na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich, na terenie zakładów, firm, instytucji oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników, w miejscach i czasie masowych zgromadzeń, w środkach i obiektach komunikacji publicznej (z wyjątkiem wagonów restauracyjnych i bufetów w pociągach, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych do 4,5 proc. zawartości alkoholu oraz piwa), jak również w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.

 

Zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. Ustawa dopuszcza sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5 proc. alkoholu na imprezach na otwartym powietrzu, lecz tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych. W innych niewymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, ze względu na ich charakter, rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych. Art. 15 ustawy zabrania natomiast sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18 oraz na kredyt lub pod zastaw. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy, sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.

 

Ustawodawca przewidział odpowiedzialność za naruszenie przepisów – nie tylko za samo spożywanie, ale również za usiłowanie spożywania. W takim przypadku grzywna nałożona przez funkcjonariusza straży miejskiej może wynieść nawet 500 zł.

 

   
Poleć artykuł znajomemu   Poleć artykuł znajomemu    Drukuj Drukuj Dodaj do Facebook Dodaj do Wykop Dodaj do Blip Dodaj do Delicious Dodaj do Flaker Dodaj do Google Bookmarks Dodaj do Śledzik Dodaj do Digg Dodaj do Twitter Dodaj do Google Buzz Dodaj do Pinger
   
comments powered by Disqus
NASZE MIASTO

O Nas »

Kontakt »

Napisz do Nas »

Konstancin i okolice on-line »


 


REKLAMA

 


NEWSLETTER

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas informacje:
wyślij
    
   
gazetaarchiwumforumnasz konstancingaleriakontakt
studiokarma.eu