Sprawdź zanim sprzedasz autor: MM
   

 

tereny budowlane

 

1 kwietnia nastąpiła zmiana w opodatkowaniu terenów budowlanych podatkiem VAT. Zwolnienie od podatku VAT będzie dotyczyło tylko gruntów, również budowlanych, jeśli ich przeznaczenie pod zabudowę nie jest przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Za teren przeznaczony w MPZP pod budowę lub objęty warunkami zabudowy zapłacimy VAT. Zapisanie przeznaczenia terenu w studium kierunków uwarunkowania przestrzennego nie będzie miało wpływu na zastosowanie podatku VAT lub zwolnienie od niego.

   
Drukuj