Październik 2014 nr 10 (70)
 
   
   

    Tu jesteś: > Gazeta > Październik 2014 nr 10 (70)LISTA ARTYKUŁÓW


CO SŁYCHAĆ

Kolonia Artystyczna zaprasza »

Magia liczb »

Nie daj się oszukać »

WYBORY 2014 »

ZDJĘCIE MIESIĄCA »

Zmiana czasu »NASZE MIASTO

LIST OTWARTY DO KAZIMIERZA JAŃCZUKA, BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA »LISTY/AKTUALNOŚCI

Biuletyn informacyjny »

Dziki nie ustępują »

Otwarcie skateparku »

Podziękowanie »

Radny bezradny »

Tajne załączniki »AKTUALNOŚCI

Aleja Miłośników Konstancina »

Cichy zabójca »

FLIS FESTIWAL NAGRODZONY »

GAZOCIĄG ŚRODKIEM GMINY »

GOSiR zaprasza »

Jest, ale go nie ma »

Konstancińska Karta Mieszkańca »

LOKALI BRAK »

M jak monstrum »

Mieszkanie dla młodych »

Oficjalnie otwarty »

Okrzeszyn ma nowego sołtysa »

SZTUKA DLA SZTUKI »

Urząd skarbowy w nowej siedzibie »

Zaszczep się przeciw grypie »NASZA GMINA

GMINA NARUSZYŁA PRAWO »

JAK TO ZE ŚMIECIAMI W NASZEJ GMINIE JEST »

WARIOGRAF »

ZŁOTE KLAMKI »KULTURA

Konstanciński Dom Kultury zaprasza »

ZAPROSILI NAS »

 

POPULARNE ARTYKUŁY
1. SYLWETKI - Michał Malinowski »
2. Kościół parafialny św. Zygmunta w Słomczynie »
3. Dzik jest dziki... »
4. Konstancin już jest częścią metropolii »
5. Ryba lubi pływać w czystej wodzie »
6. MY SĄ UZDROWISKO, CZYLI STRATEGIA KONTRA PUSTOSŁOWIE »
7. Amfiteatr otwarty »
8. RECEPTA DLA STOCERU »
9. Odnowić willę Świt »
10. Komunikat Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna »
 

ARCHIWUM WYDAŃ GAZETY
Grudzień 2014 nr 12 (72)
Listopad 2014 nr 11 (71)
Październik 2014 nr 10 (70)
Wrzesień 2014 nr 9 (69)
Lipiec – Sierpień 2014 nr 7/8
Czerwiec 2014 nr 6 (66)
Maj 2014 nr 5 (65)
Kwiecień 2014 nr 4 (64)
Marzec 2014 nr 3 (63)
Luty 2014 nr 2 (62)
Grudzień 2013 – Styczeń 2014 nr 12/1 (60/61)
Listopad 2013 nr 11 (59)
Październik 2013 nr 10 (58)
Wrzesień 2013 nr 9 (57)
Lipiec-Sierpień 2013 nr 7/8
Czerwiec 2013 nr 6 (54)
Maj 2013 nr 5 (53)
Kwiecień 2013 nr 4 (52)
 


LIST OTWARTY DO KAZIMIERZA JAŃCZUKA, BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

Poleć artykuł znajomemu   Drukuj
   

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

Konstancin-JeziornaKończy się kolejna kadencja samorządu. Z morza przedwyborczych obietnic składanych przez Pana publicznie, wiele okazało się deklaracjami bez pokrycia. W imieniu członków i sympatyków Stowarzyszenia Nasze Miasto oraz pokaźnej części czytelników pisma „Nasze Miasto – Forum Mieszkańców Konstancina” zwracamy się z pytaniami, których jak dotychczas nikt, przynajmniej publicznie, Panu nie zadał. Czy jest Pan skłonny publicznie na nie odpowiedzieć? Pragniemy uzyskać odpowiedź na pytania:

 

1. Z jakiego powodu w trakcie trwania obecnej kadencji – przez blisko cztery lata – radni nie otrzymali wniosków mieszkańców złożonych do powstającego z wielkim trudem i opóźnieniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna?

 

2. Ile jeszcze kadencji potrwają prace nad tym dokumentem – dokumentem mającym ogromne znaczenie dla przyszłości całej gminy?

 

3. Kiedy zamierza Pan przystąpić do prac nad sporządzeniem operatu uzdrowiskowego, koniecznego dla utrzymania przez naszą gminę statusu uzdrowiska po 2016 r. – w ocenie wojewody mazowieckiego za cały proces uzyskiwania statusu uzdrowiska i spełniania warunków po 2016 r. odpowiada wyłącznie, jednoosobowo i osobiście burmistrz gminy (zgodnie z uzasadnieniem decyzji wojewody o unieważnieniu uchwały Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny z 21 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do procedury związanej ze zmianą granicy strefy A ochrony uzdrowiskowej, związanej z budową elektrowni wodnej na jazie Jeziorki)?

 

4. Czy będzie Pan zabiegał o utrzymanie stref ochrony uzdrowiskowej na obszarze całej gminy, a w szczególności strefy C ochrony uzdrowiskowej?

 

5. Kiedy gmina ureguluje wielomilionowe zadłużenie wobec mieszkańcówz tytułu przejęcia gruntów pod inwestycje i drogi oraz przeznaczenia kolejnych gruntów (w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) pod realizację celów publicznych i drogi?

 

6. Kiedy Urząd Miasta i Gminy zamierza wyłożyć do publicznego wglądu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum Konstancina-Jeziorny etap II – od uchwalenia I etapu minęły ponad trzy lata – i czy w w/w planie przewidziana jest wysoka wielorodzinna zabudowamieszkaniowa?

 

7. Czy zagwarantuje Pan mieszkańcom – jako jedna ze stron umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym – że po uruchomieniu nowej oczyszczalni ścieków ceny odbioru ścieków nie wzrosną ponad poziom inflacji?

 

8. Dlaczego gmina nie wykonała własnych pomiarów zanieczyszczenia powietrza przez wytwórnię mas bitumicznych (popularnie zwaną asfalciarnią)?

 

9. Czy i kiedy gmina zamierza skontrolować czystość gleby i wód gruntowych na terenach pofabrycznych Mirkowa przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową?

 

10. Kiedy była przez gminę przeprowadzona kontrola wód rzeki Jeziorki – pod kątem nielegalnego odprowadzania ścieków i czystości wody – i jakie były wyniki tej kontroli?

 

W swoim programie wyborczym w 2010 r. pisał Pan: „Proponuję konsekwentną, długookresową wizję rozwoju naszej gminy. Proponuję również nowe standardy zarządzania dające społeczności kontrolę nad władzami Gminy. Pierwszym ich elementem będzie »kadencyjność działań«, czyli przyjęcie kalendarza zadań wraz z terminami ich realizacji na początku kadencji władz Gminy. Dzięki temu każdy mieszkaniec gminy będzie wiedział, kiedy i gdzie będą realizowane określone zadania. Stworzy to przejrzystość i damożliwość rozliczenia burmistrza i jego ekipy z wziętych na siebie zobowiązań. Drugim elementem będą standardowe w rozwiniętych społecznościach »konsultacje społeczne«, które zamierzam wprowadzić i traktować jako ważny czynnik opiniotwórczy przy wyborze ostatecznych rozwiązań”.

 

Wobec braku deklarowanej jawności i przejrzystości działań władz samorządowych, wyczerpującej informacji publicznej i przedstawienia planu kadencyjnego, odpowiedź na w/w pytania ma dla lokalnej społeczności, dla przyszłości naszej gminy i utrzymania przez nią statusu uzdrowiska fundamentalne znaczenie. To, czy za kilka lat będziemy mieszkać w gminie uzdrowiskowej, czy w małym miasteczku, w sypialni Warszawy i sercu bazy logistyczno-przeładunkowej dla kilkumilionowej aglomeracji, jest przedmiotem zainteresowania i troski nie tylko członków Stowarzyszenia Nasze Miasto, ale ogółu mieszkańców gminy.

 

 

Z poważaniem

członkowie Stowarzyszenia Nasze Miasto

   
Poleć artykuł znajomemu   Poleć artykuł znajomemu    Drukuj Drukuj Dodaj do Facebook Dodaj do Wykop Dodaj do Blip Dodaj do Delicious Dodaj do Flaker Dodaj do Google Bookmarks Dodaj do Śledzik Dodaj do Digg Dodaj do Twitter Dodaj do Google Buzz Dodaj do Pinger
   
comments powered by Disqus
NASZE MIASTO

O Nas »

Kontakt »

Napisz do Nas »

Konstancin i okolice on-line »


 


REKLAMA

 


NEWSLETTER

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas informacje:
wyślij
    
   
gazetaarchiwumforumnasz konstancingaleriakontakt
studiokarma.eu