Czerwiec 2014 nr 6 (66)
 
   
   

    Tu jesteś: > Gazeta > Czerwiec 2014 nr 6 (66)LISTA ARTYKUŁÓW


CO SŁYCHAĆ

Dziecięce marzenia »

Eurowybory 2014 »

Lato w mieście »

ZDJĘCIE MIESIĄCA »NASZE MIASTO

OSTATNI GASI ŚWIATŁO »

STRAŻNIK PIERWSZEGO KONTAKTU »LISTY/AKTUALNOŚCI

Gdzie głosujemy? »

Hugonówka »

McDonald's w Konstancinie »

Obrońcy zwierząt »

Przejście dla pieszych »

Punkt kasowy banku spółdzielczego »

Śmierć techniczna »

Tragedia na drodze »

Wolontariusze wszystkich krajów »AKTUALNOŚCI

Dla dzieci w Zambii »

Dzień Dziecka w Parku Zdrojowym »

Hugonówka wystartowała »

II Gminny Festiwal Pieśni Patriotycznej »

II JAZZ ZDRÓJ FESTIWAL »

KSIĄŻKA W WIELU ODSŁONACH »

Kto wywiezie dzika? »

Nabór wniosków »

Prawie gotowy »

SEZON DLA ZŁODZIEI »

Strażnicy na rowerach »

Wakacje za pasem »

Wędkarze dzieciom »

Wolontariusze i samorządowcy 2013 r. wybrani »NASZA GMINA

PLANY W LESIE »

Śliski temat »

WARTO MIEĆ MARZENIA »

Wnioski obywatelskie »

 

POPULARNE ARTYKUŁY
1. SYLWETKI - Michał Malinowski »
2. Kościół parafialny św. Zygmunta w Słomczynie »
3. Dzik jest dziki... »
4. Konstancin już jest częścią metropolii »
5. Ryba lubi pływać w czystej wodzie »
6. Amfiteatr otwarty »
7. MY SĄ UZDROWISKO, CZYLI STRATEGIA KONTRA PUSTOSŁOWIE »
8. RECEPTA DLA STOCERU »
9. Odnowić willę Świt »
10. Komunikat Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna »
 

ARCHIWUM WYDAŃ GAZETY
Grudzień 2014 nr 12 (72)
Listopad 2014 nr 11 (71)
Październik 2014 nr 10 (70)
Wrzesień 2014 nr 9 (69)
Lipiec – Sierpień 2014 nr 7/8
Czerwiec 2014 nr 6 (66)
Maj 2014 nr 5 (65)
Kwiecień 2014 nr 4 (64)
Marzec 2014 nr 3 (63)
Luty 2014 nr 2 (62)
Grudzień 2013 – Styczeń 2014 nr 12/1 (60/61)
Listopad 2013 nr 11 (59)
Październik 2013 nr 10 (58)
Wrzesień 2013 nr 9 (57)
Lipiec-Sierpień 2013 nr 7/8
Czerwiec 2013 nr 6 (54)
Maj 2013 nr 5 (53)
Kwiecień 2013 nr 4 (52)
 


Wnioski obywatelskie

Poleć artykuł znajomemu   Drukuj autor: (opr. GMT)
   

 

Budżet obywatelski

 

Znamy już listę wniosków, zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego, które zakwalifikowane zostały do kolejnego etapu prac nad budżetem partycypacyjnym, do etapu głosowania. Społeczność gminy zgłosiła 30 wniosków, które powołana przez burmistrza komisja (przewodniczący: pierwszy zastępca burmistrza Ryszard Machałek, członkowie: radna rady miejskiej Grażyna Chojnowska, radny rady miejskiej Adam Grzegorzewski, dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Marcin Matyjasiak, kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta i Gminy Andrzej Trębicki, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy z Organizacjami Społecznymi UMiG Joanna Muszyńska- Dziurny, kierownik Wydziału Dróg Gminnych UMiG Mirosław Michalak) zweryfikowała pod kątem formalno-prawnym. 16 z nich spełniło wymagane kryteria i te wnioski będą poddane pod głosowanie, które potrwa od 23 czerwca do 4 lipca. O tym, czy wniosek zostanie zrealizowany, zadecydująmieszkańcy. To nasze głosy przesądzą o wpisaniu konkretnych projektów inwestycji do przyszłorocznego budżetu. Do podziału jest 500 tys. zł, wartość zakwalifikowanych projektów to ponad 700 tys. zł.

 

Wnioski do budżetu obywatelskiego zakwalifikowane do głosowania:

• budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej na odcinku ul. Przeskok – ul. Górna (Konstancin- Jeziorna/Jeziorna), szacowany koszt – 27 860 zł,

• przebudowa placu zabaw przy ul. Koziej wraz ze zmianą użytkowania na ogródek jordanowski na os. Kozia w Konstancinie-Jeziornie, szacowany koszt – 48 100 zł,

• dokumentacja projektowa toalety publicznej, szacowany koszt – 30 000 zł,

• zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na wybranych przejściach w ciągu ul. Warszawskiej i Wilanowskiej poprzez rozbudowę oświetlenia: ul.Warszawska (przed mostkiem na Jeziorce), skrzyżowania: ul. Wilanowska – ul. Kopernika, ul.Wilanowska – ul.Mickiewicza (Konstancin-Jeziorna, Jeziorna/Grapa), szacowany koszt: – 25 350 zł,

• przebudowa ul. Kołobrzeskiej na odcinku od nr 52 do nr 54, szacowany koszt – 95 700 zł,

• otwarcie świetlicy środowiskowej dla młodzieży i dorosłych lub ośrodka kultury i edukacji na bazie Konstancińskiego Domu Kultury w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej Skolimów, szacowany koszt – 75 600 zł,

• budowa miejsca do wypoczynku dla mieszkańców oraz gości odwiedzających miasto Konstancin-Jeziorna, szacowany koszt – 100 000 zł,

• wyrównanie i utwardzenie kruszywem lub destruktem ul. Prawdziwka (Kierszek), szacowany koszt – 62 423 zł,

• przyłączenie instalacji gazowej do gminnego budynku Domu Ludowego w Czernidłach, szacowany koszt – 18 000 zł,

• wymiana drzwi wejściowych do gminnego budynku Domu Ludowego w Czernidłach, szacowany koszt – 7 000 zł,

• ułożenie kostki brukowej przed gminnym budynkiem Domu Ludowego w Czernidłach, szacowany koszt – 36 000 zł,

• modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw w Czarnowie, szacowany koszt – 100 000 zł,

• Flis Festiwal – spotkanie kultur nadrzecznych na Łurzycu w Gassach, szacowany koszt: 92 100 zł,

• wykonanie oświetlenia drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 712 do wiatraka w Łęgu, szacowany koszt – 40 000 zł,

• rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu i wymiana podłogi w istniejącej świetlicy, szacowany koszt – 40 000 zł,

• montaż kilku lamp oświetleniowych w Kępie Oborskiej, szacowany koszt – 46 000 zł.

 

Wśród niezakwalifikowanychwniosków część nie należy do zadań własnych gminy, przebudowa wałów i budowa ścieżek pieszo-rowerowych ujęta została w innych planach (Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych –WZMiUW), wartość kilku przekracza wyznaczony limit finansowy 100 tys. zł, niektóre, choć ciekawe, zgłoszone zostały przez nieuprawnione podmioty, jeszcze inne finansowane są z dotacji udzielanych w innym trybie. Wnioski do budżetu obywatelskiego niezakwalifikowane do głosowania:

• projekt budowy plaży miejskiej w Skolimowie na gminnej działce przy ul. Pułaskiego – teren znajduje się w zasięgu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują przepisy ograniczające możliwości inwestowania,

• wracam do pracy – program coachingowy dla osób z wyższym wykształceniem długotrwale pozostających bez pracy, zgłoszony przez nieuprawniony podmiot,

• budowa ścieżki chodnikowo rowerowej na lewym brzegu rzeki Jeziorki – ujęta w planach WZMiUW przy przebudowie wałów,

• podniesienie poziomu sportowego Klubu Sportowego Konstancin (zatrudnienie dodatkowych trenerów i szkolenie piłkarzy) – klub korzysta już z dwóch dotacji udzielanych w innym trybie,

• budowa odcinka ścieżki pieszo rowerowej na innym odcinku wału Jeziorki – WZMiUW,

• opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ścieżek rowerowych łączących Mirków z uzdrowiskową częścią gminy – gmina nie ma prawa do objęcia projektem gruntów należących do samorządu powiatowego i wojewódzkiego,

• urządzenie Rodzinnej Polany – miejsca piknikowego z urządzeniami małej architektury przy ul. Elektrycznej – wartość zadania (116 tys. zł) przekracza limit na jedno zadanie,

• urządzeniu plenerowej siłowni w Oborach – wartość zadania (110 tys. zł) przekracza limit na jedno zadanie,

• instalacja klimatyzacji w Domu Ludowym w Czernidłach, w sali wykorzystywanej na organizacje przyjęć okolicznościowych i zebrań sołeckich – zbyt kosztowna w eksploatacji,

• utworzenie gabinetu konsultacyjno- psychoterapeutycznego dla mieszkańców gminy – zgłoszony przez nieuprawniony podmiot

• rewitalizacja zapomnianych terenów w Oborach – teren należy do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

• budowa budynku socjalnego z 30 mieszkaniami, projekt dokumentacji – w opracowaniu jest wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy,

• budowa chodnika wzdłuż ul. Pułaskiego (od Domu Aktora do ul. Szczecińskiej) – teren w zarządzieMazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich,

• powołanie małej orkiestry dętej marszowej – nie dotyczy zadania własnego gminy.

 

Za kilka dni rozpocznie się głosowanie nad wnioskami. Zgodnie z zarządzeniem burmistrza, udział w głosowaniu mogąwziąć ci obywatele, którzy w dniu oddania głosu mają ukończone 16 lat. Wybrać można tylko jedno zadanie – głos oddany na kilka zadań będzie nieważny. Głosować możemy poprzez włożenie specjalnej karty (wzór na stronie internetowej urzędu) do urny w punktach wyznaczonych przez UMiG lub listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy, ul. Warszawska 32, 05-510 Konstancin-Jeziorna, z dopiskiem na kopercie: „Budżet obywatelski”. Za datę oddania głosu przyjmowana będzie data wpływu do urzędu. Wyniki głosowania podane zostaną do publicznej wiadomości do 31 lipca.

   
Poleć artykuł znajomemu   Poleć artykuł znajomemu    Drukuj Drukuj Dodaj do Facebook Dodaj do Wykop Dodaj do Blip Dodaj do Delicious Dodaj do Flaker Dodaj do Google Bookmarks Dodaj do Śledzik Dodaj do Digg Dodaj do Twitter Dodaj do Google Buzz Dodaj do Pinger
   
comments powered by Disqus
NASZE MIASTO

O Nas »

Kontakt »

Napisz do Nas »

Konstancin i okolice on-line »


 


REKLAMA

 


NEWSLETTER

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas informacje:
wyślij
    
   
gazetaarchiwumforumnasz konstancingaleriakontakt
studiokarma.eu