Grudzień 2013 – Styczeń 2014 nr 12/1 (60/61)
 
   
   

    Tu jesteś: > Gazeta > Grudzień 2013 – Styczeń 2014 nr 12/1 (60/61)LISTA ARTYKUŁÓW


CO SŁYCHAĆ

22. finał WOŚP »

Konkurs rozstrzygnięty »

Magia świąt »

Utrudnienia w ARiMR »

ZDJĘCIE MIESIĄCA »

Życzenia świąteczne »

Złote gody »NASZE MIASTO

I TAK ŹLE, I TAK NIE DOBRZE »

NASZ UDZIAŁ »LISTY/AKTUALNOŚCI

Błoto w Łęgu »

Kontrola jakości »

Nie do wiary »

Niewypał »

Nowe porządki »

Reklamy dla wybranych »

Rowerzyści ponad prawem »AKTUALNOŚCI

Baza konstancińskich firm »

Co się zmieni w 2014 r. »

DEBATA OBYWATELSKA »

HUGONÓWKA GOTOWA »

Konkurs Modeli Kartonowych »

Konkurs wiedzy o HIV i AIDS »

KTO CHCE, NIECH WIERZY »

Przedszkole w Oborach »

Skatepark za pół roku »

Sukcesy to ich specjalność »

Wyremontowali ul. Bielawską »NASZA GMINA

GMINNY SZOK »

Nowa stara obwodnica »

ULOTKĄ W DZIKA »NASZ SAMORZĄD

PRZYSZŁOROCZNY BUDŻET »KULTURA

10 lat w rytmie dixielandu »

 

POPULARNE ARTYKUŁY
1. SYLWETKI - Michał Malinowski »
2. Kościół parafialny św. Zygmunta w Słomczynie »
3. Dzik jest dziki... »
4. Konstancin już jest częścią metropolii »
5. Ryba lubi pływać w czystej wodzie »
6. MY SĄ UZDROWISKO, CZYLI STRATEGIA KONTRA PUSTOSŁOWIE »
7. Amfiteatr otwarty »
8. RECEPTA DLA STOCERU »
9. Odnowić willę Świt »
10. Komunikat Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna »
 

ARCHIWUM WYDAŃ GAZETY
Grudzień 2014 nr 12 (72)
Listopad 2014 nr 11 (71)
Październik 2014 nr 10 (70)
Wrzesień 2014 nr 9 (69)
Lipiec – Sierpień 2014 nr 7/8
Czerwiec 2014 nr 6 (66)
Maj 2014 nr 5 (65)
Kwiecień 2014 nr 4 (64)
Marzec 2014 nr 3 (63)
Luty 2014 nr 2 (62)
Grudzień 2013 – Styczeń 2014 nr 12/1 (60/61)
Listopad 2013 nr 11 (59)
Październik 2013 nr 10 (58)
Wrzesień 2013 nr 9 (57)
Lipiec-Sierpień 2013 nr 7/8
Czerwiec 2013 nr 6 (54)
Maj 2013 nr 5 (53)
Kwiecień 2013 nr 4 (52)
 


Co się zmieni w 2014 r.

Poleć artykuł znajomemu   Drukuj autor: (MM)
   

PRAWO PRACY


Wzrost płacy minimalnej, zmiana wysokości świadczeń pracowniczych, elastyczny czas pracy i reforma urzędów pracy to najważniejsze zmiany, jakie nas czekają w 2014 r.

 

Wynagrodzenie minimalne od 1 stycznia 2014 r. będzie wynosiło 1 680 zł brutto (1 237,20 zł netto). Płaca dla pracownika w pierwszym roku pracy nie może być niższa niż 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli w nowym roku wyniesieminimum1 344 zł brutto. Przepisy dotyczące najniższej płacy dotyczą tylko pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

 

Podniesienie wynagrodzenia minimalnego do poziomu 1 680 zł brutto spowoduje wzrost świadczeń pracowniczych, które obliczane są jako jego procent lub wielokrotność. Zwiększą sięm.in.

• maksymalna wysokość odprawy pieniężnej dla pracownika zwalnianego z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – w 2014 r. wyniesie 25,2 tys. zł,

• dodatek za pracę w porze nocnej – stanowiący 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia (wyniesie 2 zł/h),

• wysokość odszkodowania dla pracownika w związku z naruszeniem zasady równego traktowania przy zatrudnieniu (nie mniej niż płaca minimalna, czyli co najmniej 1 680 zł),

 

Firmy będą mogły stosować 12-miesięczny okres rozliczenia czasu pracy, ruchomy i przerywany czas pracy oraz będą mogły sporządzać indywidualny rozkład czasu pracy dla pracownika na okres krótszy niż przyjęty w firmie okres rozliczeniowy (jednak musi on obejmować co najmniej miesiąc).

 

Przerywany czas pracy, który do tej pory mógł być wprowadzony tylko w drodze układu zbiorowego, obecnie może zostać wprowadzony także na podstawie porozumienia z organizacjami związkowymi lub wyznaczonymi przedstawicielami pracodawców. Okres rozliczeniowy będzie mógł być przedłużony maksymalnie do roku. Roczny wymiar czasu pracyw2014 r. będzie o osiem godzin mniejszy niż w 2013 r. i wyniesie równo 2 tys. godzin (250 dni pracy po osiem godzin). Zmniejszy się również ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany dzień urlopu w 2014 r. – dla pracownika zatrudnionego na pełny etat wyniesie 20,83 zł.(o 10 groszy mniej).

 

Od przyszłego roku dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników dla firm funkcjonujących zarówno na tzw. otwartym, jak i chronionym rynku pracy będzie jednakowe dla wszystkich firm. Mniejsze dofinansowanie otrzymają firmy, które mają status zakładu pracy chronionej (ZPChr). Przysługująca im obecnie dopłata w wysokości 1,5 tys. zł i 2,7 tys. zł od stycznia wyniesie odpowiednio 960 zł (obniżka o 540 zł) i 1 920 zł (mniej o 780 zł). W przypadku pracowników z niskim stopniem niepełnosprawności, dofinansowanie zmniejszy się jedynie o 120 zł, z 600 zł do 480 zł. Dopłata do wynagrodzenia osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zmniejszy się o 90 zł – do poziomu 960 zł. Podwyższenie płacy minimalnej oznaczać będziewyższe składki na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Dla nowych firm, działających krócej niż dwa lata, podstawą wymiaru składek jest 30 proc. kwoty wynagrodzenia minimalnego. Dla pozostałych przedsiębiorców podstawą ich wymiaru jest 60 proc. średniej krajowej. Zgodnie z prognozami, w 2014 r. będzie to 3 746 zł brutto, czyli o 33 zł więcej niż obecnie. W związki z tym składki wzrosną o 6,81 zł miesięcznie i 81,72 zł w skali roku.

 

Kolejną zmianą w nowym roku będzie reforma funkcjonowania urzędów pracy. Nowa ustawa zakłada podział bezrobotnych na trzy grupy: pierwsza to osoby aktywnie szukające pracy, którym potrzebne jest jedynie przedstawienie ofert; w drugiej znajdą się osoby wymagające wsparcia w postaci np. szkoleń lub kursów. Trzecią grupę tworzyć będą osoby niechętne do podjęcia legalnej pracy lub zagrożone wykluczeniem społecznym. Do urzędów pracy wprowadzeni zostaną doradcy zawodowi, których zadaniem będzie efektywniejsza walka z bezrobociem. Urzędy pracy mają stać się miejscami, gdzie poszukujący pracy uzyskają profesjonalną pomoc, a nie – jak to bywało do tej pory – jedynie bezpłatny dostęp do ubezpieczenia zdrowotnego.

 

 

 

PIERWSZE WŁASNE MIESZKANIE


Od 1 stycznia 2014 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, dotyczące zwrotu podatku VAT za materiały budowlane. W porównaniu do obowiązujących przepisówustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (ustawa z dnia 29 sierpnia 2005r.), system zwrotu został ograniczony i zgodnie z nowymi zapisami osoby fizyczne, które po 1 stycznia 2014 r. poniosą wydatki na zakup materiałów budowlanych będą mogły się ubiegać o zwrot wydatków, jeśli:

• zostały poniesione w związku z budową domu jednorodzinnego albo nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny,

• budowa lub przebudowa realizowana będzie na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r.,

• powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie będzie przekraczała odpowiednio 75 i 100 mkw.,

• osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie ukończyła 36 lat,

• do dnia złożenia wniosku o zwrot ww. wydatków, osoba fizyczna nie była właścicielem innego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

 

Kwoty zwrotu wydatków będą różne dla poszczególnych stawek podatku VAT. Osoby fizyczne, które przed 1 stycznia 2014 r. poniosą wydatki na zakup materiałów budowlanych, będą miały prawo ubiegać się po 31 grudnia 2013 r. o zwrot części wydatków poniesionych na dotychczasowych zasadach.

   
Poleć artykuł znajomemu   Poleć artykuł znajomemu    Drukuj Drukuj Dodaj do Facebook Dodaj do Wykop Dodaj do Blip Dodaj do Delicious Dodaj do Flaker Dodaj do Google Bookmarks Dodaj do Śledzik Dodaj do Digg Dodaj do Twitter Dodaj do Google Buzz Dodaj do Pinger
   
comments powered by Disqus
NASZE MIASTO

O Nas »

Kontakt »

Napisz do Nas »

Konstancin i okolice on-line »


 


REKLAMA

 


NEWSLETTER

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas informacje:
wyślij
    
   
gazetaarchiwumforumnasz konstancingaleriakontakt
studiokarma.eu