Lipiec – Sierpień 2014 nr 7/8
 
   
   

    Tu jesteś: > Gazeta > Lipiec – Sierpień 2014 nr 7/8LISTA ARTYKUŁÓW


CO SŁYCHAĆ

Biuro zleceń »

Mieszkania z bonifikatą »

Świętowali złote gody »

Włamali się do bankomatów »

ZDJĘCIE MIESIĄCA »NASZE MIASTO

PRZEZ MIASTO NA ROWERZE »

WOJEWODA UNIEWAŻNIŁ »LISTY/AKTUALNOŚCI

70 rocznica Powstania Warszawskiego »

Dwa w jednym »

Gramy w zielone »

Hugonówka wystartowała »

Plany w lesie »

Więcej zniżek dla dużych rodzin »AKTUALNOŚCI

AKTYWNE WEEKENDY »

APELWOJEWODY: UWAŻAJMY NAD WODĄ »

KDK zaprasza do amfiteatru w Parku Zdrojowym »

KOMU UFAMY »

Księżówka dla zakonu »

Młodzieżowy Festiwal Muzyki Kameralnej »

NIELEGALNE WYSYPISKO »

NOWE ZASADY ZBIÓREK PUBLICZNYCH »

Otwarte Ogrody zapraszają »

Promem na drugi brzeg »

Przystanek książka »

Równanie przez rujnowanie »

Skatepark z poślizgiem »

ZAKOŃCZENIE OBCHODÓW JUBILEUSZU »

„TAK” DLA BURMISTRZA, „NIE” DLA MIESZKAŃCA »NASZA GMINA

Jak chronimy środowisko »

PRZYSZŁOŚĆ MIRKOWA W TRZECH ODSŁONACH »

ZŁOTÓWKA W KIESZENI »

 

POPULARNE ARTYKUŁY
1. SYLWETKI - Michał Malinowski »
2. Kościół parafialny św. Zygmunta w Słomczynie »
3. Dzik jest dziki... »
4. Konstancin już jest częścią metropolii »
5. Ryba lubi pływać w czystej wodzie »
6. Amfiteatr otwarty »
7. RECEPTA DLA STOCERU »
8. Odnowić willę Świt »
9. Komunikat Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna »
10. MY SĄ UZDROWISKO, CZYLI STRATEGIA KONTRA PUSTOSŁOWIE »
 

ARCHIWUM WYDAŃ GAZETY
Grudzień 2014 nr 12 (72)
Listopad 2014 nr 11 (71)
Październik 2014 nr 10 (70)
Wrzesień 2014 nr 9 (69)
Lipiec – Sierpień 2014 nr 7/8
Czerwiec 2014 nr 6 (66)
Maj 2014 nr 5 (65)
Kwiecień 2014 nr 4 (64)
Marzec 2014 nr 3 (63)
Luty 2014 nr 2 (62)
Grudzień 2013 – Styczeń 2014 nr 12/1 (60/61)
Listopad 2013 nr 11 (59)
Październik 2013 nr 10 (58)
Wrzesień 2013 nr 9 (57)
Lipiec-Sierpień 2013 nr 7/8
Czerwiec 2013 nr 6 (54)
Maj 2013 nr 5 (53)
Kwiecień 2013 nr 4 (52)
 


Księżówka dla zakonu

Poleć artykuł znajomemu   Drukuj autor: GRAŻYNA MATUSIK-TOMASZEWSKA
   

Przedstawiciele kościoła, przybyli na posiedzenie komisji, potwierdzili, że kuria zrezygnowała z zabudowy mieszkaniowej

 

Księżówka

 

Podczas ostatniego przed wakacjami posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej, radni omawiali projekt planu, w porządku obrad zapisanego pod nic nie mówiąca nazwą „MPZP dla działek o nr ew. 7/1 i 7/2 z obrębu 03-05 w Konstancinie-Jeziornie”. Co to za tajemniczy obszar? To teren tzw. Księżówki.

 

Uchwałę o sporządzeniu tego planu radni podjęli cztery lata temu, 26 kwietnia 2010 r. Około 5,5-hektarowy teren, własność Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, położony w sercu uzdrowiska, u zbiegu ulic Sułkowskiego i Słowackiego, to bardzo atrakcyjna działka. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) uchwalonego w 2005 r., działka przeznaczona jest na usługi kultu religijnego i działalność duszpasterską. Jednak kilka lat temu (w grudniu 2006 r.) przedstawiciele Kurii Metropolitalnej Warszawskiej zwrócili się do samorządu o zmianę zapisów w planie zagospodarowania, która umożliwiałaby budowę obiektów konferencyjno-hotelarskich i zabudowę mieszkaniową (apartamentowce). Ówczesny metropolita warszawski Józef Glemp argumentował, że kuriamusi sprzedać tę nieruchomość, by pozyskać fundusze na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie, a zmiana zapisów w planach pozwoliłaby na uzyskanie znacznie wyższej ceny sprzedaży nieruchomości. Przedstawiciele kurii liczyli, że wniosek uzyska pozytywną opinię rady i uprzedzali, że w przeciwnym przypadku sprawa oprze się o sąd administracyjny. Księża twierdzili, że plan miejscowy został uchwalony niezgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i wezwali radę do usunięcia naruszenia prawa. Strony nie osiągnęły porozumienia i kuria, powołując się na przepisy ustawy o planowaniu przestrzennym z 2003 r., o bezwzględnej zgodności planów miejscowych z zapisami w studium, zaskarżyła decyzję konstancińskich radnych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. WSA uznał rację rady miejskiej i oddalił pozew kurii, uznając go za bezzasadny. Władze kościelne nie zrezygnowały z walki o zmianę planu i odwołały się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten skargę uwzględnił twierdząc, że nie został dopełniony obowiązek potwierdzenia spójności planu ze studium (w materiałach planistycznych brakuje dokumentu potwierdzającego wykonanie badania spójności) i orzekł, że należy uchylić część planu, która dotyczy terenu należącego do kurii. Plan został ostatecznie uchylony, stąd konieczność uchwalenie nowego planu zgodnego z zapisami studium.

 

Teraz przedstawiciele kościoła, przybyli na posiedzenie komisji, potwierdzili, że kuria zrezygnowała z zabudowy mieszkaniowej. Wnoszą jedynie o poprowadzenie granicy działek w nieco zmienionej linii. Cały teren nadal podzielony zostanie na dwie działki, bowiem zgodnie z założeniami MPZP, działki nie mogą być mniejsze niż dwa hektary (całość ma 5,5 ha). Na jednej z nich, większej, znajduje się budynek Księżówki oraz dawnej strzelnicy i, zgodnie z decyzją mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, możliwe jest usytuowanie na niej innych obiektów kultu religijnego (np. domu pielgrzyma). Na drugiej działce kuria planuje zlokalizowanie siedziby niewielkiego klauzurowego zgromadzenia zakonnego (20 braci lub sióstr). Przedstawiciele kurii nie ujawnili jednak, jakiego. Klasztor miałby powstać w południowej części działki, co wymagałoby wycięcia pewnej liczby drzew, jak zaznaczali radni, w granicach obszaru objętego ochroną krajobrazu.

 

Obecnie granica działek 7/1 i 7/2 przebiega wzdłuż linii północ – południe. Radny Tomasz Zymer proponował podział inny, w linii zachód – wschód, tak by obiekty kubaturowe znalazły się w jednej części całego obszaru, a druga część pozostała niezmieniona – pagórkowaty zalesiony teren zostałby zachowany w całości. – Ponad stuletnich sosen i dębów szkoda pod topór – mówił radny Włodzimierz Wojdak. Jednak przedstawiciele kurii nalegali na podział zaproponowany przez nich. Zapewniali, że wycięcie istniejących drzew zostanie zrekompensowane nowymi nasadzeniami i przekonywali, że drzewostan należy odnawiać. Miejscem, na którym można zbudować klasztor bez wycinania drzew, jest teren dawnego boiska szkolnego, jednak taka lokalizacja nie odpowiada przyszłym inwestorom. Plan przewiduje zabudowę nie więcej niż 20 proc. terenu do wysokości maksimum trzech kondygnacji (16 m) przy zachowaniu minimum 70 proc. terenów biologicznie czynnych. Pozostałe 10 proc. przeznaczone zostanie na komunikację miedzy obiektami. Radni zwracali uwagę, że przeznaczenie 20 proc pod zabudowę to nadal duży teren – ponad hektar i celowym byłoby zapisanie wyższego współczynnika powierzchni biologicznie czynnej – ok. 80 proc i doprecyzowanie wyglądu budynków np. kąta nachylenia dachu (25–55 proc.), tak by nie powstały zgrabne sześcianiki niczymnie nawiązujące do architektury istniejącego budynku, a do powierzchni biologicznie czynnej nie zostały zaliczone pokryte zielenią płaskie dachy. – Po uzgodnieniu z burmistrzem ewentualnego zapisania w planie wyższego współczynnika powierzchni biologicznie czynnej, plan trafi do uzgodnień i najprawdopodobniej na początku września zostanie wyłożony do publicznego wglądu – informuje Elżbieta Bartoszewska z Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy.

   
Poleć artykuł znajomemu   Poleć artykuł znajomemu    Drukuj Drukuj Dodaj do Facebook Dodaj do Wykop Dodaj do Blip Dodaj do Delicious Dodaj do Flaker Dodaj do Google Bookmarks Dodaj do Śledzik Dodaj do Digg Dodaj do Twitter Dodaj do Google Buzz Dodaj do Pinger
   
comments powered by Disqus
NASZE MIASTO

O Nas »

Kontakt »

Napisz do Nas »

Konstancin i okolice on-line »


 


REKLAMA

 


NEWSLETTER

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas informacje:
wyślij
    
   
gazetaarchiwumforumnasz konstancingaleriakontakt
studiokarma.eu