Wrzesień 2010 nr 9 (21)
 
   
   

    Tu jesteś: > Gazeta > Wrzesień 2010 nr 9 (21)LISTA ARTYKUŁÓW


CO SŁYCHAĆ

Konkurs dla rolników rozstrzygnięty »

Od redaktora »

Stowarzyszenie Nasze Miasto – Konstancin zaprasza »

Tańczyć każdy może »

Z ręką w nocniku »

Zapraszamy na warsztaty gospel »NASZE MIASTO

KONSTANCIN POZA LIGĄ »

KRAJOBRAZ PO WIELKIEJ WODZIE »

OTWARTE OGRODY 2010 »

SENIORZY ZASIĄDĄ W AKADEMICKICH ŁAWACH »LISTY/AKTUALNOŚCI

Co wolno radnemu »

Jak burmistrz rozwiązał problem współpracy z radą »

Kukułcze jajo »

Nowa poczta w Klarysewie »

Przebudowa ul. Gąsiorowskiego »

Selektywna zbiórka odpadów »

Tour de Pologne »AKTUALNOŚCI

Dom budowany miłością »

Jesień cudów »

Nowy dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury »

Stop przemocy w rodzinie »

W grupie siła »

Z myślą o najmłodszych »NASZA GMINA

DROGI I BEZDROŻA »

STRATEGIA DLA GMINY »NASZ SAMORZĄD

Stowarzyszenie Nasze Miasto – Konstancin UFAM MIESZKAŃCOM »WYDARZENIA

67. Tour de Pologne w Konstancinie »

Gminne Dożynki Opacz 2010 »

Rzeczpospolita zwycięska »

 

POPULARNE ARTYKUŁY
1. SYLWETKI - Michał Malinowski »
2. Kościół parafialny św. Zygmunta w Słomczynie »
3. Dzik jest dziki... »
4. Konstancin już jest częścią metropolii »
5. Ryba lubi pływać w czystej wodzie »
6. MY SĄ UZDROWISKO, CZYLI STRATEGIA KONTRA PUSTOSŁOWIE »
7. Amfiteatr otwarty »
8. RECEPTA DLA STOCERU »
9. Odnowić willę Świt »
10. Komunikat Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna »
 

ARCHIWUM WYDAŃ GAZETY
Grudzień 2014 nr 12 (72)
Listopad 2014 nr 11 (71)
Październik 2014 nr 10 (70)
Wrzesień 2014 nr 9 (69)
Lipiec – Sierpień 2014 nr 7/8
Czerwiec 2014 nr 6 (66)
Maj 2014 nr 5 (65)
Kwiecień 2014 nr 4 (64)
Marzec 2014 nr 3 (63)
Luty 2014 nr 2 (62)
Grudzień 2013 – Styczeń 2014 nr 12/1 (60/61)
Listopad 2013 nr 11 (59)
Październik 2013 nr 10 (58)
Wrzesień 2013 nr 9 (57)
Lipiec-Sierpień 2013 nr 7/8
Czerwiec 2013 nr 6 (54)
Maj 2013 nr 5 (53)
Kwiecień 2013 nr 4 (52)
 


DROGI I BEZDROŻA

Poleć artykuł znajomemu   Drukuj autor: GRAŻYNA MATUSIK-TOMASZEWSKA
   

 

Liczba mieszkańców i samochodów zwiększa się w Konstancinie z roku na rok. Ale nie przybywa dróg, po których mogą się poruszać. Stan istniejących dróg znamy doskonale, a budowa nowych pozostaje bardziej w sferze życzeń niż konkretnych planów.

 

Na obwodnicę poczekamy jeszcze co najmniej 10 lat, a realizacji Czerniakowskiej-bis – drogi do Warszawy (odchodzącej od obwodnicy Konstancina-Jeziorny na północ od Bielawy, przez Zawady, kończącej się w rejonie Trasy Siekierkowskiej) władze Wilanowa też nie mają w najbliższych planach. Prace przy poszerzeniu ul. Warszawskiej, obiecywane przez burmistrza w dwóch kampaniach wyborczych, najprawdopodobniej zaczną się w tym roku.

 

– Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje przeprowadzenie kompleksowej przebudowy, odcinkowo również rozbudowy, drogi wojewódzkiej nr 724, która na odcinku miasta Konstancin-Jeziorna przebiega ulicami Warszawską i Wilanowską – informuje Michał Lewandowski, zastępca kierownika Wydziału Dróg Gminnych Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. – MZDW ma już wymagane prawem pozwolenie na budowę. Zgodnie z planami, roboty mają rozpocząć się na jesieni tego roku i potrwają do jesieni roku przyszłego. Projekt budowlany przewiduje m.in.: wydłużenie drogi dwujezdniowej za skrzyżowanie z ul. Mirkowską (okolice sklepu API), budowę dwóch rond z sygnalizacją świetlną (przy siedzibie PSE i osiedlu Konstancja oraz skrzyżowanie z ul. Borową), sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu z ul. Mirkowską, poszerzenie istniejących rond celem poprawienia płynności przejazdu, zwłaszcza przy prawoskrętach. W ramach przedsięwzięcia wykonana będzie przebudowa mostu na rzece Jeziorce, polegająca w istocie na demontażu istniejącego i budowie nowego mostu. MZDW wykonana prace mostowe, wymagające całkowitego zamknięcia drogi pomiędzy rondami (dostępna będzie jedynie kładka dla pieszych), w przyszłym roku – dodaje.

 

Oprócz dróg wojewódzkich, ruch kołowy w naszej gminie przebiega również drogami powiatowymi. Wybudowanie obwodnicy Konstancina czy ul. Czerniakowskiej-bis nie rozwiąże problemu ruchu samochodowego wewnątrz miasta.

 

drogi w Konstancinie

Droga wojewódzka w Konstancinie

 

Ponieważ jednoczesny remont ulic Warszawskiej i Mirkowskiej oznacza kompletny paraliż miasta, o remoncie drugiej części ul. Mirkowskiej możemy na razie zapomnieć (tym bardziej, że w planach przebudowy drugiego odcinka ul. Mirkowskiej nie uwzględniono remontu mostu na kanałku przy kościele w Mirkowie i plany należy uzupełnić). Obydwie te inwestycje nie stworzą nowych możliwości komunikacyjnych i jedynie nieznacznie usprawnią ruch w mieście.

 

W ubiegłym roku rzecznik prasowy MZDW Monika Burdon, w odpowiedzi na pytanie o możliwości usprawnienia komunikacji na terenie Konstancina, wyjaśniła, że obsługa komunikacyjna gminy nie powinna bazować tylko na sieci dróg wojewódzkich. Zwłaszcza że poszerzenie ul. Warszawskiej (drogi wojewódzkiej) możliwe jest tylko od granicy Warszawy do ul. Mirkowskiej. W dalszym przebiegu ul. Warszawskiej możliwy będzie jedynie remont nawierzchni oraz przebudowa mostu na rzece Jeziorce. Samorząd powinien mieć na uwadze także rozwój sieci dróg gminnych. Bo to one, zanim powstanie obwodnica, będą dźwigać na sobie ciężar stale wzrastającego ruchu drogowego w Konstancinie-Jeziornie.

 

Oprócz dróg wojewódzkich, ruch kołowy w naszej gminie przebiega również drogami powiatowymi. Wybudowanie obwodnicy Konstancina czy ul. Czerniakowskiej-bis nie rozwiąże problemu ruchu samochodowego wewnątrz miasta. Mieszkańcy strefy A Konstancina, północno-zachodniego Skolimowa, Wierzbna, Chyliczek lub Czarnowa, aby dotrzeć do Warszawy, muszą przejechać przez centrum miasta. Ruch usprawniłaby nowa trasa, przechodząca przez niezabudowane obszary Klarysewa i Kierszka i dalej, aż do Skolimowa. Takie rozwiązanie wymagałoby jednak gruntownego remontu części ul. Chylickiej, a szczególnie mostku na Jeziorce – a te działania pozostają w gestii Zarządu Dróg Powiatowych. Realizacja, wspólnie z powiatem, takiego przedsięwzięcia drogowego to też kwestia lat.

 

W każdym nowo uchwalanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zarezerwowane są tereny pod budowę nowych dróg. Ciekawe, ile ich zbudowano w ostatnich latach? Nasza redakcja zwróciła się do urzędu gminy z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej. Zapytaliśmy o to, ile kilometrów nowych dróg gminnych (nie licząc tzw. nakładek i remontów) wybudowano w naszej gminie w okresie IV i V kadencji samorządu (lata 2002–2010) oraz ile kilometrów nowych dróg powiatowych i nowych dróg wojewódzkich wybudowano w tym samym okresie.

 

Odpowiedź otrzymaliśmy dość szybko: „uprzejmie prosimy o pilne doprecyzowanie pytania, poprzez informację, jak definiują Państwo budowę »nowych dróg«”. Natychmiast „doprecyzowaliśmy” nasze pytanie wyjaśniając, że chodzi nam o drogi nie istniejące wcześniej, stwarzające nowe możliwości komunikacyjne. W kolejnej odpowiedzi zastępcy burmistrza Romana Rutkowskiego czytamy m. in.: „Dziękuję za odpowiedź na nasze pismo i doprecyzowanie złożonego wniosku – wiemy teraz, że dotyczy on wyłącznie dróg stworzonych całkowicie od podstaw, tj. zbudowanych w miejscu, w którym wcześniej nie istniał żaden szlak komunikacyjny w jakiejkolwiek postaci, nie dotyczy zaś przeprowadzonych w licznych miejscach rozbudów i przebudów dróg już wcześniej istniejących, których przeprowadzenie w sposób zasadniczy zmieniało parametry techniczne i warunki komunikacyjne. Odcinkiem drogowym zbudowanym zupełnie od podstaw w miejscu, gdzie wcześniej nie było drogi, jest fragment ulicy Piaseczyńskiej, położony pomiędzy ulicą Warszawską a ulicą Skolimowską. Tym niemniej warto zauważyć, że zakres wielu robót drogowych w innych miejscach obejmował faktyczne całkowite wyburzenie istniejącej drogi i wybudowanie od podstaw całkowicie nowej konstrukcji o zupełnie innych – znacznie wyższych – parametrach, a więc zadanie co najmniej porównywalne kosztowo i technologicznie. Przykładem takich robót jest budowa ulicy Piłsudskiego. Ponadto wykonywane były liczne inne roboty budowlane polegające na wykonywaniu dróg twardych w miejscach gdzie wcześniej istniały drogi gruntowe (...), czy zabezpieczaniu istniejących podbudów tłuczniowych nakładkami z mas bitumicznych (…).Mimo, że faktycznie nie są to całkowicie nowe drogi, wykonanie tych robót w sposób znaczący poprawiło warunki przejazdu i dla wielu osób niewątpliwie stworzyło »nową możliwość komunikacyjną«.”

 

Remonty istniejących dróg, oczywiście jak najbardziej potrzebne, nie usprawnią znacząco ruchu. Nawet najlepsza nawierzchnia na ul. Piłsudskiego nie pomieści więcej samochodów.

 

Cała nasza korespondencja z konstancińskim UMiG przypomina znane nam z przeszłości wpisy klientów sklepu mięsnego do książki życzeń i zażaleń i odpowiedzi na ich skargi: dziękujemy za zwrócenie uwagi na pewne nieprawidłowości, jednak pragniemy zaznaczyć, że w tym samym okresie nastąpiła znaczna poprawa zaopatrzenia na odcinku spinaczy do bielizny, a dodatkowo wydłużony został czas pracy tej i wielu innych placówek handlowych. Tak więc dróg gminnych nie przybywa. Wybudowany fragment ul. Piaseczyńskiej, nieznacznie odciążający rondo Armii Krajowej (przy Aurze), liczy niespełna 300 m. Remonty istniejących dróg, oczywiście jak najbardziej potrzebne, nie usprawnią znacząco ruchu. Nawet najlepsza nawierzchnia na ul. Piłsudskiego nie pomieści więcej samochodów. I nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała ulec poprawie, zwłaszcza że jedyną formą rozwoju miasta jest budowa kolejnych osiedli mieszkaniowych.Ato powoduje dalszy wzrost liczby samochodów na naszych drogach. W trakcie zbierania materiałów na temat naszych dróg i wyjaśniania, co rozumiemy pod pojęciem„nowa możliwość komunikacyjna” od jednego z urzędników UMiG usłyszeliśmy: „mnie się wydawało nieprawdopodobne, by pytali państwo o zupełnie nowe drogi, o twardej nawierzchni jezdni, nie istniejące prawnie i fizycznie w terenie, przed zakreślonym przez państwa okresem”. Cóż, jesteśmy chyba naiwni.

 

   
Poleć artykuł znajomemu   Poleć artykuł znajomemu    Drukuj Drukuj Dodaj do Facebook Dodaj do Wykop Dodaj do Blip Dodaj do Delicious Dodaj do Flaker Dodaj do Google Bookmarks Dodaj do Śledzik Dodaj do Digg Dodaj do Twitter Dodaj do Google Buzz Dodaj do Pinger
   
Tagi:

Konstancin komunikacja (znajdź),   remont dróg (znajdź),  
   
 
comments powered by Disqus
NASZE MIASTO

O Nas »

Kontakt »

Napisz do Nas »

Konstancin i okolice on-line »


 


REKLAMA

 


NEWSLETTER

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas informacje:
wyślij
    
   
gazetaarchiwumforumnasz konstancingaleriakontakt
studiokarma.eu