Wrzesień 2010 nr 9 (21)
 
   
   

    Tu jesteś: > Gazeta > Wrzesień 2010 nr 9 (21)LISTA ARTYKUŁÓW


CO SŁYCHAĆ

Konkurs dla rolników rozstrzygnięty »

Od redaktora »

Stowarzyszenie Nasze Miasto – Konstancin zaprasza »

Tańczyć każdy może »

Z ręką w nocniku »

Zapraszamy na warsztaty gospel »NASZE MIASTO

KONSTANCIN POZA LIGĄ »

KRAJOBRAZ PO WIELKIEJ WODZIE »

OTWARTE OGRODY 2010 »

SENIORZY ZASIĄDĄ W AKADEMICKICH ŁAWACH »LISTY/AKTUALNOŚCI

Co wolno radnemu »

Jak burmistrz rozwiązał problem współpracy z radą »

Kukułcze jajo »

Nowa poczta w Klarysewie »

Przebudowa ul. Gąsiorowskiego »

Selektywna zbiórka odpadów »

Tour de Pologne »AKTUALNOŚCI

Dom budowany miłością »

Jesień cudów »

Nowy dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury »

Stop przemocy w rodzinie »

W grupie siła »

Z myślą o najmłodszych »NASZA GMINA

DROGI I BEZDROŻA »

STRATEGIA DLA GMINY »NASZ SAMORZĄD

Stowarzyszenie Nasze Miasto – Konstancin UFAM MIESZKAŃCOM »WYDARZENIA

67. Tour de Pologne w Konstancinie »

Gminne Dożynki Opacz 2010 »

Rzeczpospolita zwycięska »

 

POPULARNE ARTYKUŁY
1. SYLWETKI - Michał Malinowski »
2. Kościół parafialny św. Zygmunta w Słomczynie »
3. Dzik jest dziki... »
4. Konstancin już jest częścią metropolii »
5. Ryba lubi pływać w czystej wodzie »
6. MY SĄ UZDROWISKO, CZYLI STRATEGIA KONTRA PUSTOSŁOWIE »
7. Amfiteatr otwarty »
8. RECEPTA DLA STOCERU »
9. Odnowić willę Świt »
10. Komunikat Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna »
 

ARCHIWUM WYDAŃ GAZETY
Grudzień 2014 nr 12 (72)
Listopad 2014 nr 11 (71)
Październik 2014 nr 10 (70)
Wrzesień 2014 nr 9 (69)
Lipiec – Sierpień 2014 nr 7/8
Czerwiec 2014 nr 6 (66)
Maj 2014 nr 5 (65)
Kwiecień 2014 nr 4 (64)
Marzec 2014 nr 3 (63)
Luty 2014 nr 2 (62)
Grudzień 2013 – Styczeń 2014 nr 12/1 (60/61)
Listopad 2013 nr 11 (59)
Październik 2013 nr 10 (58)
Wrzesień 2013 nr 9 (57)
Lipiec-Sierpień 2013 nr 7/8
Czerwiec 2013 nr 6 (54)
Maj 2013 nr 5 (53)
Kwiecień 2013 nr 4 (52)
 


STRATEGIA DLA GMINY

Poleć artykuł znajomemu   Drukuj autor: MAGDA ANDRZEJEWICZ
   

W planowaniu i opracowaniach jesteśmy świetni. Gorzej z realizacją zamierzeń. O rewitalizacji miasta i gminy mówi się od wielu lat. I nie chodzi tylko o remont czy renowację któregoś z zabytków, ale o rewitalizację rozumianą jako zespół działań obejmujących rozwój infrastruktury technicznej, zwiększenie możliwości komunikacyjnych, program ożywienia gospodarczego, zmniejszenie kręgu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, aktywizację lokalnej społeczności, działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa mieszkańców i rozwiązania istotnych problemów społecznych.

 

Hugonówka

Dach zdjęto z budynku Hugonówki w ubiegłym roku. Najpierw ciężka zima, a teraz każda kolejna ulewa niszczy odkryte stropy

 

Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konstancin-Jeziorna na lata 2004–2013 zostało poprzedzone dokładnymi badaniami i analizami całego obszaru miasta i gminy oraz konsultacjami społecznymi. Uwzględniono w nim cele i priorytety zawarte w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego, Narodowym Planie Rozwoju na lata 2004–2006,w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Piaseczyńskiego (2003 r.), Strategii Rozwoju Gminy Konstancin-Jeziorna do 2020 r. a także Raporcie o Stanie Gminy Konstancin-Jeziorna, opracowanym we wrześniu 2005 r. przez Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna i Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.

 

Opracowanie programu rewitalizacji miasta było konieczne, by ubiegać się o dofinansowanie zadań z funduszy Unii Europejskiej, więc dokument został przygotowany bardzo starannie. Jednak o wiele gorzej przedstawia się stan realizacji zapisów programu.

 

W uchwalonym w grudniu 1999 r. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Konstancin-Jeziorna przyjęto, że funkcją wiodącą w rozwoju przestrzennym i gospodarczym gminy jest funkcja uzdrowiskowa wraz z towarzyszącymi jej funkcjami: usługową (w tym związaną z obsługą turystyki i rekreacji), mieszkaniową, rolniczą i produkcyjną. Dla wszystkich tych funkcji zasadnicze znaczenie ma rozwój infrastruktury technicznej. Autorzy opracowania zwracali uwagę na niedorozwój kanalizacji sanitarnej, niekontrolowany zrzut do środowiska ścieków gromadzonych w indywidualnych zbiornikach (szamba), dużą liczbę lokalnych ujęć wody (studnie), brak kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, powstawanie dzikich wysypisk śmieci a także ilość i jakość dróg. Jednak Lokalny Program Rewitalizacji, oprócz stwierdzenia stanu faktycznego, nie zawiera opisu działań i sposobów rozwiązania tych problemów.

 

Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie prowadzona jest bez planu – zakopanie rury za 20 mln zł w przebiegu ul. Pułaskiego jest najlepszym przykładem marnotrawienia naszych pieniędzy. Kilka lat trwało wyłonienie wykonawcy tego odcinka, ogłoszono 11 przetargów, a o zaprojektowaniu przyłączy bocznych ulic nikt nie pomyślał. O oczyszczalni nie warto nawet wspominać. Zaopatrzenie gminy w wodę także się nie poprawiło: północno-wschodnia część miasta jest częściowo zasilana z zakładowych ujęć wody firmy Metsä Tissue.

 

Opracowanie programu rewitalizacji miasta było konieczne, by ubiegać się o dofinansowanie zadań z funduszy Unii Europejskiej, więc dokument został przygotowany bardzo starannie. Jednak o wiele gorzej przedstawia się stan realizacji zapisów programu.

 

Po zamknięciu zakładu przestanie ona zaopatrywać w wodę budynki Mirkowa. Przybywa nowych domów, a tym samym odbiorców wody, i już dziś część mieszkańców Borowiny i Kawęczynka ma sucho w kranach. W programie nie ma ani słowa o działaniach zmierzających do zaspokojenia potrzeb ludności w wodę.

 

Program szczegółowo opisuje niedostateczną sieć połączeń drogowych, brak parkingów (szczególnie w strefie A, w pobliżu Parku Zdrojowego), zbyt małą sieć chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych oraz problem komunikacji zbiorowej: niepełne pokrycie obszaru miasta i gminy liniami komunikacji – brak jakiejkolwiek komunikacji większości sołectw z miastem i niewykorzystaną szansę na skierowanie autobusów do końcowej stacji metra Kabaty na Ursynowie. Oczywiście działania w kierunku zaspokojenia wszystkich potrzeb przerastają możliwości finansowe gminy, ale to dlatego, że gmina nie wymaga od inwestorów działań na rzecz wspólnoty i nie wykorzystanie inwestorów w budowie infrastruktury technicznej.Developerzy budują jedynie osiedla mieszkaniowe.

 

Zamiast ożywienia gospodarczego obserwujemy spadek liczby miejsc pracy na terenie miasta, związany z komercjalizacją STOCERU i planowanym zamknięciem zakładów Metsä Tissue. Krótko mówiąc: w programie opisano stan faktyczny dokładnie, ale żadnego z wymienionych problemów nie udało się rozwiązać. Tworząc program, przyjęto następujące podokresy programowania: 2004–2006 i 2007–2013.

 

W latach 2004–2006 planowana była realizacja dużych inwestycji: budowy hali sportowej wraz z modernizacją Zespołu Szkół Nr 2 (Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji), adaptacji budynku przy ul. Mostowej 15 (Hugonówka), modernizacji ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej, Wierzejewskiego i Jaworowskiej, projektu i realizacji zagospodarowania Parku Zdrojowego (w tym komunikacja, amfiteatr,mała architektura, zieleń itp.)wraz z zagospodarowaniem fragmentu terenu przyległego do Parku oraz modernizacją i odtworzeniem pasażu Sienkiewicza i pasażu Źródlana, kompleksowego zagospodarowania terenu osiedla Mirków w Konstancinie-Jeziornie (remont jezdni, chodników, oświetlenia), remontu i adaptacji Hotelu Grapa na budynek mieszkalny, remontu ulic Piłsudskiego, Prusa i Długiej. Ile z tych inwestycji zostało zrealizowanych,wiemy.

 

I w planowaniu, i w realizacji brak konsekwencji. Jeżeli twórcy programu uważają, że główną funkcją w rozwoju przestrzennym i gospodarczym gminy jest funkcja uzdrowiskowa, to wszystkie działania władz powinny być podporządkowane temu celowi. Ale trudno sobie wyobrazić, że Park Zdrojowy zastąpi infrastrukturę niezbędną dla uzdrowiska, a kiepski dojazd zwiększy atrakcyjność kurortu.

 

Planowane na lata 2007–2013 przedsięwzięcia inwestycyjne to m. in.: adaptacja i modernizacja siedzib Konstancińskiego Domu Kultury przy ul. Jaworskiego 18 i Jaworskiego 24, dalsze remonty budynków dwóch dużych osiedli mieszkaniowych oraz ulic: Matejki, Batorego, Gąsiorowskiego, Żółkiewskiego, Potulickich, Czarnieckiego, Wągrodzkiej, Jasiowej, Chodkiewicza i wielu innych. A co z budową przychodni lekarskiej i budynku ratusza?

 

I w planowaniu, i w realizacji brak konsekwencji. Jeżeli twórcy programu uważają, że główną funkcją w rozwoju przestrzennym i gospodarczym gminy jest funkcja uzdrowiskowa, to wszystkie działania władz powinny być podporządkowane temu celowi. Ale trudno sobie wyobrazić, że Park Zdrojowy zastąpi nam infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania uzdrowiska, a kiepski dojazd zwiększy atrakcyjność kurortu. Już teraz opóźnienia w realizacji programu mamy znaczne. Zgodnie z planem, kilka lat temu powinny być zakończone dwie sztandarowe inwestycje: zagospodarowanie Parku Zdrojowego oraz remont i adaptacja Hugonówki. W tym drugim przypadku trudno nawet mówić o prowadzeniu prac remontowych, bo od miesięcy na placu budowy nic się nie dzieje. Opóźnienie prac burmistrz tłumaczy potrzebą wzmocnienia fundamentów, nieujętego w planach remontu. O ile park może zaczekać bez większej szkody, o tyle nieudolnie prowadzony remont Hugonówki grozi unicestwieniem tego zabytkowego budynku. Chyba pora zamienić strategię planowania na strategię działania.

   
Poleć artykuł znajomemu   Poleć artykuł znajomemu    Drukuj Drukuj Dodaj do Facebook Dodaj do Wykop Dodaj do Blip Dodaj do Delicious Dodaj do Flaker Dodaj do Google Bookmarks Dodaj do Śledzik Dodaj do Digg Dodaj do Twitter Dodaj do Google Buzz Dodaj do Pinger
   
Tagi:

Metsä Tissue (znajdź),   oczyszczalnia ścieków (znajdź),   Konstancin-Jeziorna (znajdź),   Hugonówka (znajdź),   Konstancin uzdrowisko (znajdź),   STOCER Sp. z o. o. (znajdź),  
   
 
comments powered by Disqus
NASZE MIASTO

O Nas »

Kontakt »

Napisz do Nas »

Konstancin i okolice on-line »


 


REKLAMA

 


NEWSLETTER

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas informacje:
wyślij
    
   
gazetaarchiwumforumnasz konstancingaleriakontakt
studiokarma.eu