Kwiecień 2014 nr 4 (64)
 
   
   

    Tu jesteś: > Gazeta > Kwiecień 2014 nr 4 (64)LISTA ARTYKUŁÓW


CO SŁYCHAĆ

Czekamy »

Leki zwróć do apteki »

Logopeda zbada dzieci »

Na miarę XXI wieku »

PRECEDENS »

Urząd ma wolne »

ZDJĘCIE MIESIĄCA »NASZE MIASTO

RADA SENIORÓW »LISTY/AKTUALNOŚCI

Bogata gmina »

Grunt to grunt »

Pamięci powstańców »

Pasmo sukcesów »

Rozbiorą mostek »

Sen o potędze »

Wybory do Parlamentu Europejskiego »AKTUALNOŚCI

Budują w Oborach »

Inicjatywa lokalna »

Jak to robią sąsiedzi »

Jeśli zaginie nasz pies »

Karatecy pojadą na Mistrzostwa Europy »

Nie żałujemy na oświatę »

Pomoc dla liceum w Krzemieńcu »

Remonty dróg »

Ulgi w komunikacji miejskiej »

ZGK modernizuje »

„Nie” dla wypalania traw »NASZA GMINA

AUTOBUSEM Z DĘBÓWKI I NIE TYLKO »

DEMONTAŻ UZDROWISKA »

EGZOTYKA W PRZEDSZKOLU »

MIERNIK NIE TYLKO PRĘDKOŚCI »

PODAJ DALEJ »

STAWIAM NA WSPÓŁPRACĘ »KULTURA

KDK zaprasza »

Święto książki »

Wystawa prac Anny Buczkowskiej »

XI Festiwal Małych Form Teatralnych »SPORT

BIEG PO PARKU »

PŁYWAJĄ NA MEDAL »

 

POPULARNE ARTYKUŁY
1. SYLWETKI - Michał Malinowski »
2. Kościół parafialny św. Zygmunta w Słomczynie »
3. Dzik jest dziki... »
4. Ryba lubi pływać w czystej wodzie »
5. Konstancin już jest częścią metropolii »
6. Amfiteatr otwarty »
7. Komunikat Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna »
8. RECEPTA DLA STOCERU »
9. Odnowić willę Świt »
10. MOST GOTOWY »
 

ARCHIWUM WYDAŃ GAZETY
Grudzień 2014 nr 12 (72)
Listopad 2014 nr 11 (71)
Październik 2014 nr 10 (70)
Wrzesień 2014 nr 9 (69)
Lipiec – Sierpień 2014 nr 7/8
Czerwiec 2014 nr 6 (66)
Maj 2014 nr 5 (65)
Kwiecień 2014 nr 4 (64)
Marzec 2014 nr 3 (63)
Luty 2014 nr 2 (62)
Grudzień 2013 – Styczeń 2014 nr 12/1 (60/61)
Listopad 2013 nr 11 (59)
Październik 2013 nr 10 (58)
Wrzesień 2013 nr 9 (57)
Lipiec-Sierpień 2013 nr 7/8
Czerwiec 2013 nr 6 (54)
Maj 2013 nr 5 (53)
Kwiecień 2013 nr 4 (52)
 


STAWIAM NA WSPÓŁPRACĘ

Poleć artykuł znajomemu   Drukuj
   

Z JANUSZEM WIATERKIEM, komendantem Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie, rozmawia Grażyna Matusik-Tomaszewska.


Janusz Wiaterek

 

Dwa miesiące temu objął pan stanowisko komendanta straży miejskiej. Dokonał pan przeglądu i stwierdził, że...

– … że nasza straż miejska wymaga gruntownych reform. Jeśli chcemy mieć w gminie formację porządkową, jaką jest straż miejska, utrzymywaną z pieniędzy podatników, to zapewne chcemy mieć formację działającą szybko i sprawnie. Chcemy mieć ludzi w mundurach odpowiednio przeszkolonych i wyszkolonych, przygotowanych profesjonalnie do pełnienia funkcji strażnika miejskiego – funkcji, która wiąże się z dużą odpowiedzialnością wobec społeczności lokalnej. Aby tak się stało, muszą zostać określone jasne, klarowne cele do osiągnięcia, zadania do zrealizowania i wdrożony nadzór nad realizacją – tak ze strony kierownictwa formacji, jak i władz miasta, a przede wszystkim samych mieszkańców. Z przykrością natomiast stwierdzam, że dotychczas konstancińska straż działała w sposób rażąco odbiegający od standardów działania tego typu służb mundurowych. Stwierdziłem dość poważne niedociągnięcia, ale i znaczny niedowład organizacyjny, który musiał skutkować stosunkowo niską jakością realizowanych zadań, a tym samym finalnie niezbyt przychylną oceną wystawioną naszej straży przez samych mieszkańców. I trudno takim ocenom się dziwić. Ale czas to wreszcie zmienić. Przede mną i strażnikami stoi duże wyzwanie i ogrom pracy. Chciałbym stworzyć straż przyjazną mieszkańcom, skuteczną w swych działaniach i właściwie zarządzaną. Zdaję sobie jednak sprawę z faktu, że łatwiej jest budować nowy dom od podstaw niż remontować ruinę. Ale damy radę. Wymaga to jednak czasu i dużego zaufania do osoby komendanta i całego procesu zmian, który musi nastąpić, również zmian kadrowych.

 

Chcemy mieć ludzi w mundurach odpowiednio przeszkolonych i wyszkolonych, przygotowanych profesjonalnie do pełnienia funkcji strażnika miejskiego – funkcji, która wiąże się z dużą odpowiedzialnością wobec społeczności lokalnej

 

Kiedy poznamy zasady nowej organizacji i regulaminu organizacyjnego straży miejskiej?

– Sądzę, że już na początku kwietnia. Kilkanaście dni temu na ręce Pana Burmistrza złożyłem projekt nowego Regulaminu Straży Miejskiej, dokumentu który określi strukturę formacji, zakreśli zakres zadań do realizacji dla poszczególnych sekcji i stanowisk, a tym samym dla całej jednostki. Zatwierdzenie regulaminu rozpocznie daleko idący proces zmian naszej straży, który potrwa do końca bieżącego roku.

 

Spotkał się Pan z mieszkańcami kilku sołectw oraz dużego osiedla mieszkaniowego i poznał nasze problemy…

– Przede wszystkim jestem mile zaskoczony aktywnością mieszkańców naszej gminy. Widzę ogromne zainteresowanie problemami porządku, czystości i bezpieczeństwa. Ważne, że mieszkańcy nie tyle krytykują dla samej krytyki, co oczekują od straży miejskiej skuteczności i konkretnych działań i sami wskazują pewne sposoby rozwiązywania problemów nękających ich na co dzień. Mając obok siebie takich mieszkańców, można zrobić bardzo wiele i mocno mnie to motywuje do działań. Wiem jedno, że żadna policja czy straż municypalna na świecie, bez względu na to, jakimi pieniędzmi będzie dysponowała, niewiele zdziała, jeśli ze strony mieszkańców nie będzie miała poparcia, zrozumienia i woli współpracy. Ja taką szansę dla siebie i straży widzę.

 

Jestem mile zaskoczony aktywnością mieszkańców naszej gminy. Widzę ogromne zainteresowanie problemami porządku, czystości i bezpieczeństwa

 

Jakie zmiany w pracy straży zaproponuje pan mieszkańcom gminy?

– Jedną z najważniejszych będzie powołanie strażników rejonowych. Chciałbym, aby konkretny strażnik odpowiadał za wyodrębniony rejon, był jego gospodarzem, by znany był mieszkańcom, którzy mogliby do niego zgłaszać się ze swoimi problemami nie obawiając się mandatu, ale będąc pewnym uzyskania pomocy. Rozpocząłem prace nad podziałem terenu miasta na 10 rejonów i określeniem zadań dla poszczególnych funkcjonariuszy. Chciałbym, aby nowa formuła weszła w życie nie później niż 1 czerwca tego roku. Jeśli proponowane rozwiązania sprawdzą się w mieście, spróbujemy wprowadzić je również na terenie sołectw ale wymagałoby to podjęcia decyzji o zwiększeniu stanu osobowego formacji. Do tego też będę przekonywał Pana Burmistrza i radę miejską. Ten program znakomicie sprawdził się w Zabrzu, gdzie wdrażałem go w 2000 r., była to również moja pierwsza decyzja w Krakowie w 2006 r. W obu miastach funkcjonuje ten program do dziś i jest bardzo dobrze oceniany przez rady dzielnic, osiedli i wspólnoty samorządowe. Dlaczego zatem nie mamy wprowadzić sprawdzonego rozwiązania w naszej gminie? Innym pomysłem jest proponowany podział zadaniowy: czystość, bezpieczeństwo, prewencja – taki system również sprawdza się, ale wymaga pracy większej liczby strażników. W naszej gminie stan osobowy straży miejskiej to jedynie 15 strażników, z czego 13 pracuje na ulicach miasta. Czy to dużo, czy to mało? Odpowiedź uzależniona jest od oczekiwań samych mieszkańców co do zapewnienia im poziomu poczucia bezpieczeństwa, a oczekiwania te ciągle wzrastają, jak i zakresem zadań realizowanych przez strażników municypalnych. Osobiście jestem zwolennikiem wykonywania zadań w sposób pełny i profesjonalny, ale przy tym stanie osobowym i dotychczasowym wyposażeniu formacji nie zawsze to było możliwe. Stan ten należy zmienić i doskonale rozumie to burmistrz Kazimierz Jańczuk, który nie poprzestał jedynie na wymianie komendanta, ale aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz zmian w samej straży, a tym samym w celu poprawy porządku publicznego w gminie i zapewnienia bezpieczeństwa naszym mieszkańcom. Na bezpieczeństwie mieszkańców nie powinno się oszczędzać i cieszę się, że coraz więcej osób to rozumie. Chciałbym też w przyszłym roku zatrudnić strażnika z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym – profilaktyka szkolnego – który prowadziłby zajęcia z dziećmi i młodzieżą (prelekcje z zakresu ekologii, bezpieczeństwa, akcje prewencyjne) i zajmowałby się kontaktami z gronem pedagogicznym i dyrekcjami szkół. Ponadto, od kwietnia tego roku odbieranie zgłoszeń w godzinach wieczornych i nocnych o zdarzeniach wymagających interwencji przejmą operatorzy monitoringu wizyjnego i oni będą decydować, jakim służbom przekazać zgłoszenie, np. policji, straży pożarnej. Zapewnimy tym samym całodobową obsługę mieszkańców miasta w zakresie zgłoszeń przekazywanych straży. Od 1 kwietnia numer alarmowy Straży Miejskiej 986 naprawdę działać będzie całodobowo i przez siedem dni w tygodniu. Dzięki nowej organizacji pracy pojawią się już wkrótce dodatkowe piesze patrole strażników w godzinach popołudniowo-wieczornych. Kierowane będą w okolice osiedli i miejsc wymagających zwiększonego nadzoru ze strony służb porządku publicznego. Będą też akcje i programy prewencyjne. Ale do tych nowych zadań trzeba strażników odpowiednio przygotować. Temu służyć będzie przygotowywany przeze mnie system szkoleń, który zamierzam wprowadzić od września tego roku. Przepisy zmieniają się i wiedzę trzeba nieustannie poszerzać, to obowiązek strażnika ale i też jego przełożonych. Nie chcemy mieć tylko strażników w naszej gminie – chcemy mieć dobrze wyszkolonych strażników, umiejących rozmawiać z mieszkańcami i potrafiących rozwiązywać ich problemy. To tylko część proponowanych zmian.

 

Większą niż dotąd uwagę strażnicy zwrócą na psy wyprowadzane bez smyczy

 

Akcja „Czystość w mieście” już trwa...

– To pierwsza z naszych akcji. Rozpoczęliśmy ją razem z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy. W trakcie prowadzonych kontroli strażnicy szczególną uwagę będą zwracać na właściwą gospodarkę odpadami i nieczystościami, będą też egzekwować utrzymanie czystości i porządku na chodnikach oraz na terenach nieruchomości. Większą niż dotychczas uwagę strażnicy zwrócą na psy wyprowadzane bez smyczy. Przypomnijmy, że na terenach publicznych psy powinny być wyprowadzane na smyczy, a zwierzęta mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia również w kagańcach i pod opieką osób, które zapewnią sprawowanie nad zwierzętami kontroli. Osoby przebywające ze zwierzętami domowymi na terenach publicznych mają obowiązek bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt z miejsc publicznych. Sprawdzane będą ponadto każdorazowo szczepienia psów przeciwko wściekliźnie. Poleciłem ponadto skontrolować czystość na przystankach komunikacji publicznej, czytelność znaków drogowych oraz oświetlenie ulic nocą. Baczniejszą uwagę strażnicy zwrócą na osoby rozlepiające ogłoszenia i plakaty w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Strażnicy we współpracy z sołectwami i na ich zlecenie będą również w maju kontrolować miejsca, w których dochodzi do nielegalnego wysypywania śmieci i odpadów, doprowadzając do uprzątnięcia terenu. Akcję będziemy prowadzili do końca kwietnia, ale tak naprawdę jej powodzenie zależy od samych mieszkańców. Liczę na zgłoszenia i proszę o wskazanie tych miejsc, które powinna skontrolować straż miejska. Za pierwsze sygnały, które już mamy, bardzo dziękuję. Przypomnę, że zgłoszenia można kierować na bezpłatny numer alarmowy 986 lub też drogą mailową na mój adres mailowy: j.wiaterek@konstancinjeziorna.pl.

 

Żadna policja czy straż municypalna na świecie, bez względu na to, jakimi pieniędzmi będzie dysponowała, niewiele zdziała, jeśli ze strony mieszkańców nie będzie miała poparcia, zrozumienia i woli współpracy


W jakim zakresie straż miejska współpracować będzie z policją?

– Połączenie sił straży miejskiej i policji w walce o czyste i bezpieczne miasto to krok we właściwym kierunku. Kilka dni temu burmistrz gminy z komendantem konstancińskiej policji podpisali porozumienie, w którym określone zostały formy naszej współpracy, w tym komunikowania się i wymiany informacji oraz zasady pełnienia wspólnej służby patrolowej. Już w pierwszy weekend kwietnia, w piątki i soboty w godz. 16.00–24.00 strażnicy razem z policjantami na mocy zawartego porozumienia patrolować będą teren miasta. Ponadto obie służby będą wspólnie zabezpieczały gminne imprezy i wydarzenia – nie obok siebie, ale wspólnie, z jasno określonymi zadaniami.

 

Ważną częścią nowej organizacji pracy będzie zmiana sposobu komunikowania się z mieszkańcami.

– To prawda. Już w najbliższym czasie planuję uruchomienie strony internetowej straży miejskiej, na której mieszkańcy znajdą wszelkie informacje o naszej pracy. Tu również będziemy informować o sposobie załatwiania spraw i efektach interwencji. Jesteśmy także w trakcie opracowania formularza kontaktowego, za pomocą którego mieszkańcy będą mogli wskazać nam konkretne problemy. Liczymy na współpracę z mieszkańcami i lokalnymi mediami. Razem z pewnością możemy wiele zdziałać.

 

Dziękuję za rozmowę.

Czekamy na zapowiadane zmiany i życzymy sprawnej realizacji planów.

 

 

 

 

Zgłoszenia miejsc, które zdaniem mieszkańców powinna skontrolować straż miejska, można kierować na bezpłatny numer alarmowy 986 lub drogą mailową na adres mailowy: j.wiaterek@konstancinjeziorna.pl

   
Poleć artykuł znajomemu   Poleć artykuł znajomemu    Drukuj Drukuj Dodaj do Facebook Dodaj do Wykop Dodaj do Blip Dodaj do Delicious Dodaj do Flaker Dodaj do Google Bookmarks Dodaj do Śledzik Dodaj do Digg Dodaj do Twitter Dodaj do Google Buzz Dodaj do Pinger
   
comments powered by Disqus
NASZE MIASTO

O Nas »

Kontakt »

Napisz do Nas »

Konstancin i okolice on-line »


 


REKLAMA

 


NEWSLETTER

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas informacje:
wyślij
    
   
gazetaarchiwumforumnasz konstancingaleriakontakt
studiokarma.eu