Lipiec-Sierpień 2013 nr 7/8
 
   
   

    Tu jesteś: > Gazeta > Lipiec-Sierpień 2013 nr 7/8LISTA ARTYKUŁÓW


CO SŁYCHAĆ

Bubel roku »

Jubilaci odznaczeni »

Nagrody marszałka województwa mazoweickiego »

Nakrętki dla Mateusza »

ZDJĘCIE MIESIĄCA »NASZE MIASTO

PRZEMYSŁOWE UZDROWISKO »LISTY/AKTUALNOŚCI

Bez planów, bez studium »

Kościół w Słomczynie »

Mniejsze opłaty za przedszkola »

Podziękowanie »

Remont bez sensu »

Ścieżki rowerowe »

Segregacja na pół gwizdka »

Woda z bakteriami »

Zmiany na ul. Piasta »AKTUALNOŚCI

650 LAT CIECISZEWA »

Inicjatywa lokalna »

JUBILEUSZ KSIĘDZA PRZEGALIŃSKIEGO »

Kiedy się doczekamy Veturilo? »

Kino pod chmurką »

Magiczne miejsce »

Nie ma pieniędzy na drogi »

Nie warto ryzykować »

Otwarte Ogrody zapraszają »

Piknik dla Beaty »

ŚWIĘTO STRAŻAKÓW »

„Przy źródle” w Parku Zdrojowym »NASZA GMINA

GMINA BEZ WYKLUCZENIA CYFROWEGO »

POSTAWMY NA TURYSTYKĘ »

RADA BEZROBOTNYCH »

ŚMIECIE PO REWOLUCJI »

TAK, ALE... »

WYJĄTKOWY ROK W WYJĄTKOWEJ SZKOLE »

 

POPULARNE ARTYKUŁY
1. SYLWETKI - Michał Malinowski »
2. Kościół parafialny św. Zygmunta w Słomczynie »
3. Dzik jest dziki... »
4. Konstancin już jest częścią metropolii »
5. Ryba lubi pływać w czystej wodzie »
6. MY SĄ UZDROWISKO, CZYLI STRATEGIA KONTRA PUSTOSŁOWIE »
7. Amfiteatr otwarty »
8. RECEPTA DLA STOCERU »
9. Odnowić willę Świt »
10. Komunikat Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna »
 

ARCHIWUM WYDAŃ GAZETY
Grudzień 2014 nr 12 (72)
Listopad 2014 nr 11 (71)
Październik 2014 nr 10 (70)
Wrzesień 2014 nr 9 (69)
Lipiec – Sierpień 2014 nr 7/8
Czerwiec 2014 nr 6 (66)
Maj 2014 nr 5 (65)
Kwiecień 2014 nr 4 (64)
Marzec 2014 nr 3 (63)
Luty 2014 nr 2 (62)
Grudzień 2013 – Styczeń 2014 nr 12/1 (60/61)
Listopad 2013 nr 11 (59)
Październik 2013 nr 10 (58)
Wrzesień 2013 nr 9 (57)
Lipiec-Sierpień 2013 nr 7/8
Czerwiec 2013 nr 6 (54)
Maj 2013 nr 5 (53)
Kwiecień 2013 nr 4 (52)
 


TAK, ALE...

Poleć artykuł znajomemu   Drukuj autor: GRAŻYNA MATUSIK-TOMASZEWSKA
   

Obrady XXXV sesji rady miejskiej zdominowała dyskusja o wykonaniu budżetu w 2012 r. i udzieleniu absolutorium burmistrzowi.


Rada miasta

 

W jawnym imiennym głosowaniu (12 głosów „za”, trzy „przeciw” i dwa wstrzymujące się) radni podjęli uchwałę o udzieleniu burmistrzowi Kazimierzowi Jańczukowi absolutorium z wykonania budżetu za 2012 r. Przeciw głosowali Andrzej Kafara, Alfreda Konopka i Marek Skowroński, a wstrzymali się od głosu Ryszard Bajkowski i Włodzimierz Wojdak.

 

Uchwalony w grudniu 2011 r. budżet na 2012 r. zakładał dochody w kwocie 124 482 952 zł i wydatki – 124 398 725 zł.

 

Różnica między planem dochodów a planem wydatków (nadwyżka budżetowa) wynosiła 84 227 zł. W ciągu roku na każdej sesji rady miejskiej uchwalane były poprawki do budżetu i ostatecznie plan dochodów zmniejszony został o 3 014 077 zł, a plan wydatków o 2 157 283 zł.

 

Ostatecznie dochody budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 119 755 753,04 zł, tj. w 98,59 proc., wydatki budżetowe – w wysokości 114 146 007,07 zł, tj. w 93,38 proc. i na koniec 2012 r. powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 5 609 745,97 zł. Zadłużenie gminy na koniec ubiegłego roku z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych wyniosło 15 475 914,74 zł i było jednym z najniższych w powiecie piaseczyńskim. Dobrą kondycję finansową zawdzięczamy m.in. sprzedaży gminnych nieruchomości i zrealizowaniu dochodów majątkowych w kwocie ponad 12 mln zł, co stanowiło 159,44 proc. planu.

 

Dobrą kondycję finansową zawdzięczamy m.in. sprzedaży gminnych nieruchomości i zrealizowaniu dochodów majątkowych w kwocie ponad 12 mln zł, co stanowiło 159,44 proc. planu

 

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poprzedziło odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorny i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, dotyczących wykonania budżetu oraz dyskusja radnych.

 

RIO pozytywnie oceniła i zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r. pod względem zgodności z prawem i stanem faktycznym, pozostawiając kompetencji rady miejskiej ocenę działań burmistrza w zakresie wypełnienia zasad gospodarności i celowości przy realizowaniu budżetu.

 

Również Komisja Rewizyjna jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię o realizacji ubiegłorocznego budżetu, jednocześnie zwracając w swoim sprawozdaniu uwagę m.in. na niższe wykonanie dochodów (30,30 proc. planu) w dziale 700 rozdział 70095 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz wydatków: w zakresie upowszechniania turystyki – 62,41 proc., zwalczania narkomanii – 67,55 proc., przeciwdziałania alkoholizmowi – 77,85 proc., a także w rozdziale 71004 – wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego zaledwie w 17,73 proc. Zrealizowanie planu w tym rozdziale „aż” w blisko 18 proc. możliwe było dzięki zmniejszeniu pierwotnie zaplanowanej w budżecie na 2012 r. kwoty 495 000 zł o ponad połowę – do 220 000 zł. Ostatecznie na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmina wydała 38 997,04 zł. Gdyby nie kolejne zmniejszenia, plan wykonany zostałby w niespełna 8 proc.

 

– Z roku na rok z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest coraz gorzej. W poprzednim roku z zaplanowanych ok. 270 tys. zł na przygotowanie projektów MPZP, dokumentację i uzgodnienia wydano tylko 90 tys. zł, czyli 37 proc. planu, w tym roku – o ponad połowę mniej. Co będzie za rok? – pyta nasz czytelnik R.G.

 

W konkluzji komisja zwróciła uwagę na „konieczność pełnego i poprawnego planowania budżetu, tak aby ograniczać do niezbędnych ilość poprawek budżetowych w ciągu roku”. W dyskusji radni wyrażali zastrzeżenia do prowadzonej polityki finansowej i działań burmistrza gminy. Zwracali uwagę na zbyt małe nakłady na inwestycje, zwłaszcza na terenach wiejskich, skupianie się na dużych przedsięwzięciach i zaniedbywanie codziennych potrzeb, może w skali gminy mniejszej wagi, ale o dużym znaczeniu dla lokalnej społeczności, np. mieszkańców osiedla Mirków. Jednak istotą absolutorium jest ocena wykonania budżetu – poprawności rachunkowej, legalności i celowości wydatkowania naszych wspólnych pieniędzy, a nie ocena jakości sprawowania mandatu burmistrza i realizacji obietnic przedwyborczych. Tak naprawdę radni oceniają samych siebie, bo to oni uchwalali budżet i jego kolejne zmiany.

 

Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na „konieczność pełnego i poprawnego planowania budżetu, tak aby ograniczać do niezbędnych ilość poprawek budżetowych w ciągu roku”

 

Po wakacjach, we wrześniu rada miejska zajmie się planowaniem budżetu na rok przyszły. O tym, czy mamy dobrą sytuację wyjściową na 2014 r., na jakie inwestycje będzie nas stać, przekonamy się pod koniec roku. Wstępną ocenę kondycji finansowej gminy poznamy po przedstawieniu sprawozdania z realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2013 r.

   
Poleć artykuł znajomemu   Poleć artykuł znajomemu    Drukuj Drukuj Dodaj do Facebook Dodaj do Wykop Dodaj do Blip Dodaj do Delicious Dodaj do Flaker Dodaj do Google Bookmarks Dodaj do Śledzik Dodaj do Digg Dodaj do Twitter Dodaj do Google Buzz Dodaj do Pinger
   
comments powered by Disqus
NASZE MIASTO

O Nas »

Kontakt »

Napisz do Nas »

Konstancin i okolice on-line »


 


REKLAMA

 


NEWSLETTER

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas informacje:
wyślij
    
   
gazetaarchiwumforumnasz konstancingaleriakontakt
studiokarma.eu