Listopad 2014 nr 11 (71)
 
   
   

    Tu jesteś: > Gazeta > Listopad 2014 nr 11 (71)LISTA ARTYKUŁÓW


CO SŁYCHAĆ

Diamentowi i złoci jubilaci »

Mamy problem »

Przedsiębiorcą być »

ZDJĘCIE MIESIĄCA »NASZE MIASTO

PIĘCIU DO RATUSZA »LISTY/AKTUALNOŚCI

Desant w Elsamie »

Dziki na Klonowej i nie tylko »

KDK zaprasza do Hugonówki »

Pismo obrazkowe »

Tajemnicze przesiąki »

Złote klamki »AKTUALNOŚCI

Dyrektora wciąż nie ma »

Jan Meister patronem ZS nr 4 w Słomczynie »

Mistrzowie nauki i nauczania »

Na nowych zasadach »

Nagrody dla sportowców »

Program bez uwag »

Zainspirowani folkiem »

ZAPROSILI NAS »

Złoty Krzyż Zasługi »NASZA GMINA

Dobry samorząd »

Strategia i plany »NASZ SAMORZĄD

CZY NASZE ŚMIECIE ZOSTAWIMY W SPADKU WNUKOM »

KADENCJA POD ZNAKIEM OSZCZĘDNOŚCI »

Kto i gdzie może głosować na naszych kandydatów »

MAMY WSPÓLNY CEL »

Może być lepiej »

Przekazuję pałeczkę »

RADNY PODSUMOWUJE SWOJĄ KADENCJĘ »

 

POPULARNE ARTYKUŁY
1. SYLWETKI - Michał Malinowski »
2. Kościół parafialny św. Zygmunta w Słomczynie »
3. Dzik jest dziki... »
4. Ryba lubi pływać w czystej wodzie »
5. Konstancin już jest częścią metropolii »
6. Amfiteatr otwarty »
7. Komunikat Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna »
8. RECEPTA DLA STOCERU »
9. Odnowić willę Świt »
10. MOST GOTOWY »
 

ARCHIWUM WYDAŃ GAZETY
Grudzień 2014 nr 12 (72)
Listopad 2014 nr 11 (71)
Październik 2014 nr 10 (70)
Wrzesień 2014 nr 9 (69)
Lipiec – Sierpień 2014 nr 7/8
Czerwiec 2014 nr 6 (66)
Maj 2014 nr 5 (65)
Kwiecień 2014 nr 4 (64)
Marzec 2014 nr 3 (63)
Luty 2014 nr 2 (62)
Grudzień 2013 – Styczeń 2014 nr 12/1 (60/61)
Listopad 2013 nr 11 (59)
Październik 2013 nr 10 (58)
Wrzesień 2013 nr 9 (57)
Lipiec-Sierpień 2013 nr 7/8
Czerwiec 2013 nr 6 (54)
Maj 2013 nr 5 (53)
Kwiecień 2013 nr 4 (52)
 


Może być lepiej

Poleć artykuł znajomemu   Drukuj
   

 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MIASTO – LISTA NR 30

 

Z GRAŻYNĄ ŻMIGRODZKĄ-KONITZER, kandydatką na radną rady miejskiej, rozmawia Magda Andrzejewicz.

 

 

GRAŻYNA ŻMIGRODZKA-KONITZER

Działa pani społecznie od 2007r. najpierw jako przewodnicząca Rady Sołeckiej wsi Borowina, w latach 2009–2010 jako sołtys Borowiny, a w mijającej kadencji samorządu jako radna Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, członek Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych (od września 2013 r.) oraz członek doraźnej Komisji do spraw Zagrożeń Powodziowych.

– Brałam również czynny udział w posiedzeniach innych komisji, których nie byłam członkiem, kiedy poruszane były istotne problemy dotyczące mieszkańców całej gminy, jak również w naradach sołtysów i konsultacjach z mieszkańcami. Uczestniczyłam we wszystkich sesjach rady miejskiej. Jeszcze będąc sołtysem Borowiny, ze względu na brak możliwości inwestowania funduszu sołeckiego (w Borowinie nie ma nieruchomości stanowiących własność gminy) znalazłam podstawę prawną do przeznaczenia funduszu na cele kulturalne, szkoleniowe i integracyjne, z czego w następnych latach korzystały pozostałe sołectwa. Kiedy w 2006 r. część mieszkańców została zagrożona wywłaszczeniami gruntów pod poszerzenie drogi gminnej, podjęłam się negocjacji w tej sprawie. Została ona ostatecznie zamknięta w 2014 r., po zatwierdzeniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stało się to możliwe m.in. dzięki uznaniu argumentów popartych prawnym uzasadnieniem (odszukałam i przedstawiłam rozporządzenie ministra oraz wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego w podobnych sprawach, dzięki czemu ul. Zaleśna, mimo że jest drogą gminną, ma w nowym planie zmienną szerokość w liniach rozgraniczających, pozwalającą na zachowanie istniejącej zabudowy).

 

Koledzy radni i mieszkańcy, którym pomagała pani w rozwiązywaniu problemów, podkreślają pani sumienność i zaangażowanie w pracach poszczególnych komisji.

– Cieszy mnie ich uznanie. Podczas wyborów w 2010 r. deklarowałam kontynuację działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców wsi oraz rozwiązywania wspólnych problemów sąsiednich sołectw. Bezzwłocznie reagowałam na zgłaszane przez mieszkańców problemy. Działałam konsekwentnie, często wymagało to nieustannego monitorowania postępu w załatwianiu sprawy. W drobnych przypadkach interweniowałam bezpośrednio w wydziałach Urzędu Miasta i Gminy, zgodnie z ich właściwością. Współpraca z wydziałami dała mi dużo satysfakcji, wiele spraw załatwionych było tak szybko, jak to możliwe. W bardziej skomplikowanych przypadkach przed podjęciem interwencji szukałam podstawy prawnej w obowiązujących przepisach.

 

Czy wysiłki przełożyły się na konkretne dokonania?

– Nie mi oceniać, ale sądzę, że dzięki współpracy z innymi radnymi udało się poprawić standard życia mieszkańców, których reprezentowałam w radzie. W latach 2011–2014 na terenie sołectw Borowina i Kawęczynek zrealizowane zostały następujące inwestycje:

• położenie nowej nawierzchni w ulicach Zaleśnej i Topolowej, zniszczonej podczas prac przy kanalizacji Borowiny i części Kawęczynka w 2008 r., z jednoczesnym wykonaniem przepustów umożliwiających właściwe odwodnienie poboczy,

• zakup agregatu prądotwórczego dla stacji uzdatniania wody Borowina, obsługującej sąsiednie sołectwa, umożliwiającego nieprzerwaną dostawę wody w przypadku przerwy w dostawie prądu,

• doświetlenie niebezpiecznego skrzyżowania ul. Zaleśnej z ul. Warecką oraz dokończenie oświetlenia ulic Zaleśnej i Topolowej, o co zabiegałam od 2007 r. poprzez składanie wniosków do kolejnych budżetów, w 2010 r. czynnie współdziałałam z merytorycznym wydziałem, nawiązując kontakt, a następnie pertraktując z właścicielami poboczy w celu wydania zgody na poprowadzenie oświetlenia. Projekt oświetlenia z 2008 r. nie został zrealizowany w wyniku braku zgody dwóch właścicieli z terenu Kawęczynka. Wnioskowałam o przygotowanie nowego projektu, który został zrealizowany w 2013 r. Ostatecznie inwestycja zakończona została we wrześniu 2014 r.,

• zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) Borowiny i terenów przyległych. Dzięki niej rozwiązany został m.in. problem wywłaszczeń pod poszerzoną w poprzednim planie ul. Zaleśną,

• udrożnienie i naprawa urządzeń melioracyjnych na terenie Kawęczynka i Borowiny, w ramach działań spółki wodnej Słomczyn, dotowanej przez Gminę w 80 proc., z której przedstawicielami utrzymuję stały kontakt.

Komisja rewizyjna, której przewodniczyłam, rozpatrywała skargi mieszkańców, z których wiele zostało uznanych za zasadne. W wyniku uznania skarg, dokonano zmian w kilku MPZP. Uznanie skargi sołtysa Parceli mogło mieć wpływ na przyśpieszenie od lat ciągnącej się inwestycji wodno-kanalizacyjnej na terenie sołectwa.

 

Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej...

– W dalszym ciągu otwarta pozostaje kwestia ścieżki rowerowej w ul. Wareckiej oraz budowa kolektora wzdłuż ul. Wareckiej. Kolektor umożliwi przesył ścieków z Borowiny i Kawęczynka do oczyszczalni w Konstancinie (obecnie ścieki odprowadzane są do oczyszczalni na terenie gminy Góra Kalwaria), co zmniejszy koszty ponoszone przez mieszkańców. Inwestycja pozwoli też na wykonanie spinki sieci wodociągowej z modernizowaną obecnie stacją uzdatniania wody Warecka. Zapewni to całkowite bezpieczeństwo w dostarczaniu wody mieszkańcom w przypadku nieprzewidzianych awarii.

 

Jeżeli uznają Państwo, że powinnam nadal Państwa reprezentować, proszę wyrazić swoją wolę przez oddanie na mnie głosu.

 

 

 

IWONA WIERCIŃSKAIWONA WIERCIŃSKA, Okręg 16. Mieszkanka osiedla Konstancja, lekarz,

Większość problemów terenu Bielawy i osiedla Konstancja, gdzie mieszkam, dotyczy terenu całej naszej gminy.

W pracach przyszłej rady miejskiej za szczególnie celowe uważam podjęcie działań mających na celu:

• przeciwdziałanie marnotrawstwu funduszy gminy na działanie bezcelowe i nieprzynoszące korzyści lokalnej społeczności,

• prowadzenie działań na rzecz polepszenia wizerunku gminy Konstancin-Jeziorna jako gminy uzdrowiskowej (jedynej na Mazowszu) poprzez dążenie do usunięcia wszystkich niezgodnych z prawem reklam oraz wspieranie akcji mających na celu wzbogacenie i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych, włączając tereny Bielawy,

• postulowanie i prowadzenie aktywnych działań na rzecz poprawienia bezpieczeństwa ruchu w Bielawie i na terenie całej gminy Konstancin-Jeziorna,

• obronę interesów osiedla Konstancja w zakresie planowanych okolicznych inwestycji poprzez aktywnie zgłaszanie korzystnych dla nas poprawek do istniejących planów, a także blokowanie niekorzystnych nowych pomysłów na przylegające inwestycje lub niekorzystnych zmian w istniejących planach dla Bielawy.

 

 

ELŻBIETA WIKTOROWICZELŻBIETA WIKTOROWICZ, Okręg 14.

Mieszkanka Skolimowa, fizjoterapeutka, wolontariuszka opiekująca się osobami dotkniętymi chorobą nowotworową. Na niesienie pomocy ludziom zawsze znajduję czas. Utrzymanie statusu i rozwój uzdrowiska Konstancin to również rozwój i przyszłość Skolimowa. Dla poprawy jakości życia w Skolimowie można zrobić wiele. Za priorytetowe uważam utworzenie miejsca integrującego lokalną społeczność, inwestycje uwzględniające walory turystyczno-rekreacyjne Skolimowa i poprawę rozwiązań komunikacyjnych. Zostając Państwa przedstawicielką w radzie miejskiej, będę realizowała nasze wspólne cele, dla wspólnego dobra.

   
Poleć artykuł znajomemu   Poleć artykuł znajomemu    Drukuj Drukuj Dodaj do Facebook Dodaj do Wykop Dodaj do Blip Dodaj do Delicious Dodaj do Flaker Dodaj do Google Bookmarks Dodaj do Śledzik Dodaj do Digg Dodaj do Twitter Dodaj do Google Buzz Dodaj do Pinger
   
comments powered by Disqus
NASZE MIASTO

O Nas »

Kontakt »

Napisz do Nas »

Konstancin i okolice on-line »


 


REKLAMA

 


NEWSLETTER

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas informacje:
wyślij
    
   
gazetaarchiwumforumnasz konstancingaleriakontakt
studiokarma.eu