Listopad 2014 nr 11 (71)
 
   
   

    Tu jesteś: > Gazeta > Listopad 2014 nr 11 (71)LISTA ARTYKUŁÓW


CO SŁYCHAĆ

Diamentowi i złoci jubilaci »

Mamy problem »

Przedsiębiorcą być »

ZDJĘCIE MIESIĄCA »NASZE MIASTO

PIĘCIU DO RATUSZA »LISTY/AKTUALNOŚCI

Desant w Elsamie »

Dziki na Klonowej i nie tylko »

KDK zaprasza do Hugonówki »

Pismo obrazkowe »

Tajemnicze przesiąki »

Złote klamki »AKTUALNOŚCI

Dyrektora wciąż nie ma »

Jan Meister patronem ZS nr 4 w Słomczynie »

Mistrzowie nauki i nauczania »

Na nowych zasadach »

Nagrody dla sportowców »

Program bez uwag »

Zainspirowani folkiem »

ZAPROSILI NAS »

Złoty Krzyż Zasługi »NASZA GMINA

Dobry samorząd »

Strategia i plany »NASZ SAMORZĄD

CZY NASZE ŚMIECIE ZOSTAWIMY W SPADKU WNUKOM »

KADENCJA POD ZNAKIEM OSZCZĘDNOŚCI »

Kto i gdzie może głosować na naszych kandydatów »

MAMY WSPÓLNY CEL »

Może być lepiej »

Przekazuję pałeczkę »

RADNY PODSUMOWUJE SWOJĄ KADENCJĘ »

 

POPULARNE ARTYKUŁY
1. SYLWETKI - Michał Malinowski »
2. Kościół parafialny św. Zygmunta w Słomczynie »
3. Dzik jest dziki... »
4. Konstancin już jest częścią metropolii »
5. Amfiteatr otwarty »
6. Ryba lubi pływać w czystej wodzie »
7. Komunikat Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna »
8. Odnowić willę Świt »
9. RECEPTA DLA STOCERU »
10. MOST GOTOWY »
 

ARCHIWUM WYDAŃ GAZETY
Grudzień 2014 nr 12 (72)
Listopad 2014 nr 11 (71)
Październik 2014 nr 10 (70)
Wrzesień 2014 nr 9 (69)
Lipiec – Sierpień 2014 nr 7/8
Czerwiec 2014 nr 6 (66)
Maj 2014 nr 5 (65)
Kwiecień 2014 nr 4 (64)
Marzec 2014 nr 3 (63)
Luty 2014 nr 2 (62)
Grudzień 2013 – Styczeń 2014 nr 12/1 (60/61)
Listopad 2013 nr 11 (59)
Październik 2013 nr 10 (58)
Wrzesień 2013 nr 9 (57)
Lipiec-Sierpień 2013 nr 7/8
Czerwiec 2013 nr 6 (54)
Maj 2013 nr 5 (53)
Kwiecień 2013 nr 4 (52)
 


KADENCJA POD ZNAKIEM OSZCZĘDNOŚCI

Poleć artykuł znajomemu   Drukuj
   

MARIA MIODUSZEWSKA

Z MARIĄ MIODUSZEWSKĄ, przewodniczącą Rady Powiatu Piaseczyńskiego, rozmawia Magda Andrzejewicz.


Koniec kadencji to czas podsumowania działań rady.


– Dzięki zaufaniu, którym obdarzyli mnie Państwo cztery lata temu, jestem przedstawicielką gminy Konstancin-Jeziorna w radzie powiatu. Zaufanie okazali mi także radni powiatowi powierzając mi sprawowanie funkcji przewodniczącej Rady Powiatu Piaseczyńskiego, dziękuję. Pomimo różnic zdań porozumieliśmy się w wielu istotnych dla mieszkańców powiatu sprawach. Dziękuję zespołowi pracowników Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz jednostek powiatowych za ich profesjonalizm, dyspozycyjność i pomoc w rozwiązywaniu wielu problemów, które stawały przed Radą Powiatu Piaseczyńskiego w minionej kadencji. Nie sposób przedstawić w kilku zdaniach wszystkich spraw, nad którymi pracowała rada powiatu w ciągu ostatnich czterech lat. Już na początku kadencji było wiadomo, że będzie to kadencja pod znakiem oszczędności. Powiat skupił się na realizacji zadań bieżących oraz dokończeniu tych, które zostały podjęte wcześniej: budowie sali sportowej dla powiatowego Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, zrealizowanej we współpracy z samorządem gminy Góry Kalwaria, oraz budowie domów rodzinnych w Łbiskach, do których zostaną przeniesione dzieci z Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie.

 

W zakresie realizacji zadań społecznych istotnym osiągnięciem było utworzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który znalazł swoją siedzibę w Konstancinie-Jeziornie. Z pomocy tego ośrodka tylko w ostatnim roku skorzystały 543 osoby, ponadto specjaliści ośrodka udzielili ponad 2270 porad, konsultacji i interwencji. Na wyróżnienie zasługuje również działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które powołało do życia 147 rodzin zastępczych. W tych rodzinach znalazło swoje miejsce 188 opuszczonych dzieci. Na wynagrodzenia wypłacone rodzicom zastępczym tylko w latach 2012–2014 powiat przeznaczył ponad 5,5 mln zł. Realizację tego zadania traktuję jako sukces, ponieważ dzieci mogą przebywać w rodzinach, nawet jeśli nazwano je zastępczymi, a nie w instytucji. Dzieci z Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zostaną wkrótce przeniesione do rodzinkowych domów w Łbiskach, co znacznie poprawi ich warunki bytowe i pozwoli odtworzyć atmosferę domu rodzinnego.

 

 

 

Mieszkańcy Konstancina mówią: radni powiatowi zlikwidowali liceum na Mirkowskiej. Z jakiego powodu?


– Powiat piaseczyński jest organem prowadzącym dla 11 placówek oświatowych, w tym ośmiu szkół ponadgimnazjalnych oraz dwóch dużych zespołów szkół specjalnych w Łbiskach i Piasecznie. W szkołach tych naukę kontynuuje ponad 3 tys. uczniów. Rzeczywiście, po kilku latach działań powiatu, zaangażowaniu w remont i modernizację obiektów szkolnych kwoty ponad 5,7 mln zł, wybudowaniu Orlika, oraz stworzeniu nowych profilów nauczania, liceum nie udało się zachować. W bieżącym roku Rada Powiatu Piaseczyńskiego podjęła uchwałę o wygaszeniu Liceum Ogólnokształcącego w Konstancinie-Jeziornie. Okazało się bowiem, że w roku szkolnym 2013/2014 chęć podjęcia tam nauki zadeklarowały jedynie 33 osoby. Wśród nich nie znalazł się żaden uczeń z Konstancina. Poza działaniami promocyjnymi na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie-Jeziornie, powiat dokładał przez kilka lat z własnego budżetu ponad 800 tys. zł rocznie. Niestety, ani młodzież, ani rodzice nie zaufali tej szkole. Pozostała ona w ogólnej opinii tzw. cyrkiem. Brak współpracy konstancińskich gimnazjów ostatecznie skazał to liceum na niebyt. Osobiście bardzo boleję nad tym faktem. Jednak utrzymywanie obiektów o dużej kubaturze i terenów towarzyszących dla garstki uczniów nie tylko nie miało ekonomicznego uzasadnienia, ale brakowało także wagi argumentu społecznego, skoro wolę nauki w tej szkole wyraziło jedynie 33 absolwentów gimnazjów. Z przykrością muszę stwierdzić, że na tym polu działania zabrakło chęci współpracy samorządu gminy Konstancin-Jeziorna, który jest organem prowadzącym aż dla sześciu gimnazjów. Do budynków szkolnych po zakończeniu nauki przez przyszłorocznych maturzystów i dokonaniu adaptacji, powiat zamierza przeprowadzić Zespół Szkół Specjalnych z Piaseczna.

 

 

 

Współpraca pomiędzy powiatem i gminami to bardzo ważny czynnik rozwoju regionu.


– Efektem tej współpracy w minionej kadencji była między innymi budowa i remont wielu dróg powiatowych, na które w ciągu ostatnich czterech lat powiat przeznaczył ponad 24 mln zł. Na terenie gminy Konstancin-Jeziorna wybudowane zostały ulice: Chylicka i jej przedłużenie – Gościniec, Lipowa, Powsińska, Wspólna, droga przy wale nad Wisłą, rozpoczęto przebudowę drogi w Piaskach. Naprawione i wybudowane zostały chodniki w Mirkowie i Skolimowie. Na te zadania powiat wydatkował ponad 3 mln zł. W ostatnich latach powiat wybudował cztery mosty, w tym dwa w gminie Konstancin-Jeziorna.

 

Za sukces mijającej kadencji uważam współpracę powiatu z organizacjami pozarządowymi działającymi w gminach na terenie powiatu piaseczyńskiego. Z racji pełnienia funkcji przewodniczącej Rady Powiatu Piaseczyńskiego, poznałam wielu wspaniałych ludzi działających z wielkim zaangażowaniem i pasją, dbających o ochronę dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu. Tacy ludzie są we wszystkich gminach naszego powiatu. Nasze oczy i serca cieszą działania i sukcesy m.in. Towarzystwa Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina im. Stefana Żeromskiego, Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna, Towarzystwa Przyjaciół Góry Kalwarii i Czerska, Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami w Czersku, Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego. Nie można nie wspomnieć o współpracy powiatu z organizacjami kombatanckimi, emerytami i rencistami. Wiele z tych osób, pomimo podeszłego wieku, angażuje się w działania na rzecz potrzebujących oraz dba o pamięć i tożsamość narodową naszego regionu. Składam tą drogą wszystkim działaczom i członkom organizacji pozarządowych, towarzystw i stowarzyszeń serdeczne podziękowania za włożony wysiłek i za to, że Państwo jesteście obecni w naszym życiu.

 

Wielkim zaszczytem dla powiatu piaseczyńskiego jest również nadanie przez radę powiatu Honorowej Odznaki Powiatu Piaseczyńskiego rzymskokatolickiej parafii św. Anny w Piasecznie za szczególne zasługi dla powiatu. Parafia św. Anny stała się przed laty i nadal jest miejscem obchodów ważnych i pięknych uroczystości patriotycznych oraz jubileuszowych. Na murach cmentarza kościelnego 1 marca 2014 r. została odsłonięta tablica poświęcona pamięci Żołnierzy  Wyklętych ufundowana przez radnych powiatowych.

 

 

 

Nie na wszystko starczyło pieniędzy...


– Sytuacja finansowa samorządów, która powstała w wyniku obowiązku odprowadzania do budżetu państwa podatku wyrównawczego, tzw. janosikowego, znacznie ograniczyła inwestycje powiatowe. W przypadku powiatu piaseczyńskiego, tylko w mijającym roku podatek ten stanowił kwotę ponad 36 mln zł.

 

Na początku kadencji na mój wniosek zostały obniżone wynagrodzenia członkom ścisłego kierownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Na mój wniosek zostały również obniżone diety radnych powiatowych. Ograniczenia te były konieczne, aby wspomóc naszych młodych sportowców i rada przyjęła je ze zrozumieniem. Powstałe oszczędności zostały przez powiat przekazane do Międzyszkolnego Związku Sportowego na organizację zawodów sportowych młodzieży szkół powiatowych.

 

 

 

Przed nami kolejne wybory samorządowe.

 

– Zwracam się do Państwa z gorącą prośbą, by lokalne społeczności aktywnie uczestniczyły w wyborze swoich przedstawicieli w samorządach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Od kilkunastu lat angażuję się w życie społeczne, publiczne. Moja pełna odpowiedzialności decyzja o kandydowaniu do rady powiatu także w nadchodzącej kadencji wynika z nabytych przeze mnie wiedzy i doświadczenia, które chciałabym wykorzystać w pracy dla harmonijnego rozwoju naszego regionu, powierzyć je służbie dla mieszkańców.

 

 

 

Kto nie idzie głosować, nie decyduje. Dziękuję za rozmowę.

   
Poleć artykuł znajomemu   Poleć artykuł znajomemu    Drukuj Drukuj Dodaj do Facebook Dodaj do Wykop Dodaj do Blip Dodaj do Delicious Dodaj do Flaker Dodaj do Google Bookmarks Dodaj do Śledzik Dodaj do Digg Dodaj do Twitter Dodaj do Google Buzz Dodaj do Pinger
   
comments powered by Disqus
NASZE MIASTO

O Nas »

Kontakt »

Napisz do Nas »

Konstancin i okolice on-line »


 


REKLAMA

 


NEWSLETTER

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas informacje:
wyślij
    
   
gazetaarchiwumforumnasz konstancingaleriakontakt
studiokarma.eu