Listopad 2014 nr 11 (71)
 
   
   

    Tu jesteś: > Gazeta > Listopad 2014 nr 11 (71)LISTA ARTYKUŁÓW


CO SŁYCHAĆ

Diamentowi i złoci jubilaci »

Mamy problem »

Przedsiębiorcą być »

ZDJĘCIE MIESIĄCA »NASZE MIASTO

PIĘCIU DO RATUSZA »LISTY/AKTUALNOŚCI

Desant w Elsamie »

Dziki na Klonowej i nie tylko »

KDK zaprasza do Hugonówki »

Pismo obrazkowe »

Tajemnicze przesiąki »

Złote klamki »AKTUALNOŚCI

Dyrektora wciąż nie ma »

Jan Meister patronem ZS nr 4 w Słomczynie »

Mistrzowie nauki i nauczania »

Na nowych zasadach »

Nagrody dla sportowców »

Program bez uwag »

Zainspirowani folkiem »

ZAPROSILI NAS »

Złoty Krzyż Zasługi »NASZA GMINA

Dobry samorząd »

Strategia i plany »NASZ SAMORZĄD

CZY NASZE ŚMIECIE ZOSTAWIMY W SPADKU WNUKOM »

KADENCJA POD ZNAKIEM OSZCZĘDNOŚCI »

Kto i gdzie może głosować na naszych kandydatów »

MAMY WSPÓLNY CEL »

Może być lepiej »

Przekazuję pałeczkę »

RADNY PODSUMOWUJE SWOJĄ KADENCJĘ »

 

POPULARNE ARTYKUŁY
1. SYLWETKI - Michał Malinowski »
2. Kościół parafialny św. Zygmunta w Słomczynie »
3. Dzik jest dziki... »
4. Ryba lubi pływać w czystej wodzie »
5. Konstancin już jest częścią metropolii »
6. Amfiteatr otwarty »
7. Komunikat Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna »
8. RECEPTA DLA STOCERU »
9. Odnowić willę Świt »
10. MOST GOTOWY »
 

ARCHIWUM WYDAŃ GAZETY
Grudzień 2014 nr 12 (72)
Listopad 2014 nr 11 (71)
Październik 2014 nr 10 (70)
Wrzesień 2014 nr 9 (69)
Lipiec – Sierpień 2014 nr 7/8
Czerwiec 2014 nr 6 (66)
Maj 2014 nr 5 (65)
Kwiecień 2014 nr 4 (64)
Marzec 2014 nr 3 (63)
Luty 2014 nr 2 (62)
Grudzień 2013 – Styczeń 2014 nr 12/1 (60/61)
Listopad 2013 nr 11 (59)
Październik 2013 nr 10 (58)
Wrzesień 2013 nr 9 (57)
Lipiec-Sierpień 2013 nr 7/8
Czerwiec 2013 nr 6 (54)
Maj 2013 nr 5 (53)
Kwiecień 2013 nr 4 (52)
 


Strategia i plany

Poleć artykuł znajomemu   Drukuj
   

BARBARĄ ŁASIŃSKĄPani CV jest imponujące: dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego przy Urzędzie Marszałka Województwa Mazowieckiego, dyrektor Wydziału Architektury i Rozwoju Regionalnego – architekt wojewódzki w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, doradca ds. planowania przestrzennego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dyrektor Departamentu Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego, a także rzeczoznawca budowlany. Nie sposób wymienić wszystkich funkcji, stanowisk i całości pani osiągnięć zawodowych w ciągu ostatnich 20 lat.

– Jestem również, od urodzenia, mieszkanką gminy Konstancin-Jeziorna.

 

80 proc terenów naszej gminy ma uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Brakuje jednak kilku najważniejszych, mających ogromne znaczenie dla rozwoju gminy uzdrowiskowej: MPZP pofabrycznych terenów Mirkowa i centrum Konstancina-Jeziorny. Czy prace nad nimi muszą trwać tak długo?

– Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazuje dwa dokumenty, na podstawie których gmina prowadzi politykę przestrzenną: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Najogólniej: studium określa strategię rozwoju gminy, m.in. kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk, kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych. Uwzględnienie tych wszystkich uwarunkowań nie jest łatwe i wymaga dużej wiedzy merytorycznej oraz czasu. Studium nie jest jednak aktem prawnym obowiązującym mieszkańców i podmioty gospodarcze, zatem nie może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zagospodarowania terenu. Temu celowi służą MPZP. Plany są aktem prawa lokalnego, one przesadzają o gospodarce przestrzennej gminy, a ich zapisy są wiążące dla organów samorządowych gminy, podmiotów gospodarczych i wszystkich obywateli.

 

Jaka jest właściwa kolejność? Najpierw studium, czy plany?

– Najpierw strategia, studium, a w oparciu o nie plany miejscowe.

 

A rola mieszkańców gminy przy sporządzaniu i uchwalaniu tych kluczowych dokumentów?

– Zasadnicza. Plany nie mogą być uchwalane sztuka dla sztuki, muszą służyć lokalnej społeczności, rozwojowi gminy, realizowaniu przez mieszkańców gwarantowanego konstytucją prawa własności.

 

Pani wiedza i doświadczenie zawodowe wskazują, że jest pani właściwą osobą, która może ocenić sposób prowadzenia polityki przestrzennej na terenie naszej gminy.

– Wolałabym nie oceniać, ale pomóc ją kształtować. Po 20 latach pracy na szerszym forum, chciałabym spożytkować swoje doświadczenie dla dobra nas wszystkich, społeczności naszej gminy. Dlatego też w nadchodzących wyborach zdecydowałam się kandydować do Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny. Przyszłym radnym pracy nie zabraknie. Za pilne i potrzebne uznaję zadbanie o ochronę funkcji uzdrowiskowych naszej gminy, o zabytki i perełki architektury, o środowisko naturalne, o skuteczną ochronę przeciwpowodziową, o utworzenie publicznego dojazdu do stacji metra Kabaty i podjęcie działań w celu zrealizowania pomysłu połączenia naszej gminy linią tramwajową z Warszawą. Równie ważne dla mieszkańców jest zwiększenie oferty opieki żłobkowej i przedszkolnej, budowa targowiska miejskiego z prawdziwego zdarzenia, wyposażonego w duży parking, poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę ciągów pieszo-rowerowych, sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych czy zmianę organizacji ruchu w rejonach osiedli mieszkaniowych. W skali całej gminy, jak i lokalnie w obrębie mniejszego obszaru i poszczególnych osiedli pola do działania dla architekta i urbanisty nie zabraknie.

 

Chcieć to móc, zwłaszcza mając wiedzę, jak cel osiągnąć. Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia.

   
Poleć artykuł znajomemu   Poleć artykuł znajomemu    Drukuj Drukuj Dodaj do Facebook Dodaj do Wykop Dodaj do Blip Dodaj do Delicious Dodaj do Flaker Dodaj do Google Bookmarks Dodaj do Śledzik Dodaj do Digg Dodaj do Twitter Dodaj do Google Buzz Dodaj do Pinger
   
comments powered by Disqus
NASZE MIASTO

O Nas »

Kontakt »

Napisz do Nas »

Konstancin i okolice on-line »


 


REKLAMA

 


NEWSLETTER

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas informacje:
wyślij
    
   
gazetaarchiwumforumnasz konstancingaleriakontakt
studiokarma.eu