Listopad 2014 nr 11 (71)
 
   
   

    Tu jesteś: > Gazeta > Listopad 2014 nr 11 (71)LISTA ARTYKUŁÓW


CO SŁYCHAĆ

Diamentowi i złoci jubilaci »

Mamy problem »

Przedsiębiorcą być »

ZDJĘCIE MIESIĄCA »NASZE MIASTO

PIĘCIU DO RATUSZA »LISTY/AKTUALNOŚCI

Desant w Elsamie »

Dziki na Klonowej i nie tylko »

KDK zaprasza do Hugonówki »

Pismo obrazkowe »

Tajemnicze przesiąki »

Złote klamki »AKTUALNOŚCI

Dyrektora wciąż nie ma »

Jan Meister patronem ZS nr 4 w Słomczynie »

Mistrzowie nauki i nauczania »

Na nowych zasadach »

Nagrody dla sportowców »

Program bez uwag »

Zainspirowani folkiem »

ZAPROSILI NAS »

Złoty Krzyż Zasługi »NASZA GMINA

Dobry samorząd »

Strategia i plany »NASZ SAMORZĄD

CZY NASZE ŚMIECIE ZOSTAWIMY W SPADKU WNUKOM »

KADENCJA POD ZNAKIEM OSZCZĘDNOŚCI »

Kto i gdzie może głosować na naszych kandydatów »

MAMY WSPÓLNY CEL »

Może być lepiej »

Przekazuję pałeczkę »

RADNY PODSUMOWUJE SWOJĄ KADENCJĘ »

 

POPULARNE ARTYKUŁY
1. SYLWETKI - Michał Malinowski »
2. Kościół parafialny św. Zygmunta w Słomczynie »
3. Dzik jest dziki... »
4. Konstancin już jest częścią metropolii »
5. Amfiteatr otwarty »
6. Ryba lubi pływać w czystej wodzie »
7. Komunikat Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna »
8. Odnowić willę Świt »
9. RECEPTA DLA STOCERU »
10. MOST GOTOWY »
 

ARCHIWUM WYDAŃ GAZETY
Grudzień 2014 nr 12 (72)
Listopad 2014 nr 11 (71)
Październik 2014 nr 10 (70)
Wrzesień 2014 nr 9 (69)
Lipiec – Sierpień 2014 nr 7/8
Czerwiec 2014 nr 6 (66)
Maj 2014 nr 5 (65)
Kwiecień 2014 nr 4 (64)
Marzec 2014 nr 3 (63)
Luty 2014 nr 2 (62)
Grudzień 2013 – Styczeń 2014 nr 12/1 (60/61)
Listopad 2013 nr 11 (59)
Październik 2013 nr 10 (58)
Wrzesień 2013 nr 9 (57)
Lipiec-Sierpień 2013 nr 7/8
Czerwiec 2013 nr 6 (54)
Maj 2013 nr 5 (53)
Kwiecień 2013 nr 4 (52)
 


Na nowych zasadach

Poleć artykuł znajomemu   Drukuj
   

19 października weszła w życie znowelizowana ( 29 sierpnia 2014 r.) ustawa – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1232), zgodnie z którą cena nabycia przestanie być jedynym kryterium rozstrzygania przetargów. Zamawiający nie będzie zobowiązany do wyboru najtańszej oferty tylko najbardziej ekonomicznej.

 

Zmieniają się kryteria oceny ofert. Zgodnie z nowymi przepisami, po 18 października 2014 r. zamawiający może zastosować cenę jako jedyne kryterium oceny ofert wyłącznie w przypadku przedmiotów zamówienia powszechnie dostępnych na rynku i o ustalonych standardach jakościowych (za wyjątkiem udziela zamówienia w trybie licytacji elektronicznej). W pozostałych przypadkach, oprócz kryterium cenowego, zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty zobowiązany jest wprowadzić także inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, przy czym doboru poszczególnych kryteriów i przypisania im odpowiedniej wagi dokonuje zamawiający przy uwzględnieniu specyfiki przedmiotu zamówienia. Przepis ten ma zastosowanie do zamówień na dostawy, usługi i na roboty budowlane. Jeżeli cena oferty w opinii zamawiającego wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi jego wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi przez zamawiającego, zmienione przepisy ustanawiają obowiązek zwrócenia się przez zamawiającego do wykonawcy o udzieleniewyjaśnień oraz złożenie dowodów uzasadniających wysokość ceny. Udzielenie wyjaśnień odnośnie rażąco niskiej ceny powinno nastąpić „w szczególności, gdy cena oferty jest niższa o 30 proc. od wartości zamówienia lub o 30 proc. średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert”.

 

Wykonawca, by spełnić warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, może polegać m.in. na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, jednak jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, że będzie mógł polegać na tych zdolnościach w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiającymoże badać zdolność finansową lub ekonomiczną podmiotu trzeciego żądając przedłożenia dokumentów odnoszących się do podmiotu trzeciego, takich jak: sprawozdanie finansowe, informacja banku potwierdzająca wysokość posiadanych przez podmiot trzeci środków finansowych lub zdolność kredytową oraz inne dokumenty określone przez zamawiającego w ogłoszeniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ustawa wprowadza solidarną (jeden za wszystkich, wszyscy za jednego) odpowiedzialność trzeciego podmiotu (lub kilku podmiotów), który zobowiązał się do udostępnienia swoich zasobów finansowych, wiedzy i potencjału technicznego, z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów.

 

Jak w praktyce będą wyglądały nowe przetargi, przekonamy się już wkrótce. wszystko zależeć będzie od zapisów SIWZ i procentowej wyceny wagi poszczególnych kryteriów. W niektórych krajach Unii Europejskiej system jest prosty: odrzucana jest najniższa i najwyższa oferta, wybierana jest najbliższa średniej z pozostałych ofert.

   
Poleć artykuł znajomemu   Poleć artykuł znajomemu    Drukuj Drukuj Dodaj do Facebook Dodaj do Wykop Dodaj do Blip Dodaj do Delicious Dodaj do Flaker Dodaj do Google Bookmarks Dodaj do Śledzik Dodaj do Digg Dodaj do Twitter Dodaj do Google Buzz Dodaj do Pinger
   
comments powered by Disqus
NASZE MIASTO

O Nas »

Kontakt »

Napisz do Nas »

Konstancin i okolice on-line »


 


REKLAMA

 


NEWSLETTER

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas informacje:
wyślij
    
   
gazetaarchiwumforumnasz konstancingaleriakontakt
studiokarma.eu